No to jeszcze raz...
Raz, dwa trzy, próba wolności słowa nr 2.

Homoseksualizm jest zaburzeniem seksualności.
Szczepionki nie są jedynym remedium na kowida.
Operacja plastyczna nie czyni z faceta kobiety, a płcie są tylko dwie.
A cenzurowanie takich wpisów to po prostu tęczowy faszyzm.

Witam po raz kolejny szanownych mastodontów. :)

I wyrazy najszczerszego braku szacunku do mazgajów zgłaszających niewygodne wpisy z braku lepszych argumentów.

@Dobromir_Sosnierz
1. W pewnym sensie tak, ale to coś zupełnie naturalnego. I nie da się tego "wyleczyć".
2. Na "kowida" nie ma żadnego magicznego sposobu, więc szczepionka też nie załatwi sprawy w 100%. Ale na razie nie ma nic dającego większą szansę eradykacji.
3.1 Zgadza się. Ale "zmiana płci" to dłuższy proces niż tylko operacje plastyczne.
3.2 Z tymi płciami to dużo bardziej skompilowana sprawa. Tutaj przystępne wyjaśnienie naukowe: youtube.com/watch?v=008-gFfxoN

Follow

@grzgrz
1. Naturalnego jak wszystkie inne naturalne zaburzenia. Czy da się wyleczyć, to się okaże. Nawet jeśli teraz nie znamy sposobu, to nie znaczy, że nie wynajdziemy go w przyszłości. Oczywiście pod warunkiem, że nauka przestanie być terroryzowana przez polityczną poprawność, bo w takich warunkach jak teraz badania są w zasadzie niemożliwe, bo z miejsca zostaną uznane za niestosowne.
2. Szczepionka nie daje raczej szansy na eradykację. Nie słyszałem, żeby ktoś naprawdę wierzył, że tego wirusa da się jeszcze eradykować. Żadnej podobnej choroby nie udało się w ten sposób całkowicie usunąć.
3.1. Niezależnie od ilości przeprowadzonych zabiegów nadal nie zmienia to płci, tzn. nie mamy technologii, która funkcjonalną kobietę zamieniłaby w funkcjonalnego faceta lub odwrotnie. Jest to tylko pudrowanie rzeczywistości.
3.2. To nie jest naukowe wyjaśnienie, chociaż autor stara się zacierać granicę między wiedzą, a swoją siatką światopoglądową. W skrócie — on nadal mówi o dwóch płciach, wskazuje tylko, że w jednym organizmie mogą istnieć cechy obu z nich (na tym samym poziomie lub na różnych).
W 15:40 prowadzący ujawnia swoją „genderową” optykę, twierdząc, że to wychowanie determinuje preferncje wyboru zawodów i skłonności psychiczne. To jest co najmniej nadużycie, bo jednak te skłonności w bardzo dużym stopniu są jednak determinowane biologicznie.
Dodawanie jako argumentu na istnienie więcej niż 2 płci tego, że niektórzy „czują” coś innego niż jest naprawdę, jest już zupełnym kuriozum. Na tej zasadzie można twierdzić, że wzrost też jest relatywny, bo wzrost psychiczny może odbiegać od metrycznego.
Tak więc u człowieka występują dwie płcie, a zjawiska o których mówi ten facet, to po prostu zaburzenia rozwojowe skutkujące wykształceniem się osobnika łączącego pewne cechy obu tych płci.

Ale cieszę się, że w 5:05 pada wyraźnie, że połączenie gamet jest początkiem nowego organizmu — czyli płód jest człowiekiem, co bywa przez antynaukowe lewactwo kwestionowane. :)

· · Web · 2 · 1 · 0

@Dobromir_Sosnierz
1. Kiedyś sądzono, że da się to leczyć. Próby leczenia ciała nic nie dały. Gdy próbowano leczyć leczyć psychologicznie efektów też nie było. Więc po wielu latach badań najpierw wyszło, że leczyć się nie da, a później, że to nie jest choroba, ani nic innego co by się dało leczyć. Do tego doprowadziły badania naukowe.
2. Żeby daleko nie szukać: ospa prawdziwa, jeden z najwredniejszych wirusów nękających ludzkość eradykowana dzięki uporczywym szczepieniom pl.wikipedia.org/wiki/Ospa_pra

@Dobromir_Sosnierz 3. Człowiek chciałby, żeby świat był prosty jak liczby całkowite, albo 0 albo 1. Niestety świat nie jest prosty i bliżej mu do liczb rzeczywistych gdzie między 0 a 1 jest mnóstwo pomiędzy nimi.
Jeżeli osobnik ma cechy więcej niż jednej płci, jak określić jego płeć w tak ubogiej klasyfikacji jak tylko kobieta / mężczyzna?

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!