Spłukiwanie toalety na czujnik ruchu / zbliżeniowy to jest nieporozumienie 💩

grzgrz boosted

Jakby ktoś potrzebował zorganizować panel dyskusyjny o dostępności, to się polecam. Potrafię zdemolować każdy, w tym wymusić na prowadzącym przedłużenie trwania w każdej sytuacji, wyrywać mikrofon i wcinać się, gdy prowadzący już chce kończyć. Fajnie było:)

Ostatnia stacja
rezygnacja
minięta z hukiem
ogłuszającym
pędzi lawina w dół

Stanisław Ignacy Witkiewicz

grzgrz boosted

It's European Day of Languages!

We have a wealth of languages in the EU, and today we celebrate them all. 🇪🇺

Here are some historical, some quirky and some fun takes on EU languages from our @translatores@twitter.com. 👇

#EDLangs

europeancommission.medium.com/

grzgrz boosted
@grzgrz Strasznie tłoczno się tam robi. W dalszej perspektywie lepsza będzie bieszczadyzacja miast: drzewa posadzić i niedźwiedzie wpuścić.

Wulgarna autorefleksja 

Lepiej chujem mieszać kawę
niż pisać białe wiersze

To samo co wyżej w tylko dwóch słowach w tym jednym wulgarnym 

Wszystko chuj

Show thread

roztargniony drogą
nie pamiętam
czy mieszkam we Wrocławiu Warszawie czy Zadupiu Wschodnim

dopiero siedząc i przeżucając napęd z mieć na chwilowe być
na powrót marszcząs rozstresowane na płasko neurony
zauważam
że każde z tych miejsc to to samo Zbyt Duże Miasto

coraz lepiej widoczne dno filiżanki
straszy
nadchodzącym zamgleniem zrozumienia zasady
o wycenianiu przyjaznej duszy i czystej wody
nad całym światem

Piję sobie kawkę i zastanawiam się jak rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady.

grzgrz boosted
grzgrz boosted

BookWyrm is a federated open social reading platform, and is the Fediverse's alternative to Amazon's GoodReads.

There's more info about BookWyrm at joinbookwyrm.com and there's a list of servers you can join at joinbookwyrm.com/instances

You can follow the project's account at @bookwyrm, and BookWyrm accounts can be followed from Mastodon etc, for example @mouse is the lead developer's BookWyrm account.

You can import your book data into BookWyrm from GoodReads, LibraryThing, StoryGraph, OpenLibrary and Calibre.

To import data, first export it from the other service as a CSV file, then log into your BookWyrm account, go to Settings > Import, select the type of data and then browse to the CSV file you had exported from the other service. Select the correct privacy setting, then click "import".

#BookWyrm #BookWyrmTips #WyrmTips #FediTips #Fediverse #GoodReads #LibraryThing #StoryGraph #OpenLibrary #Alternatives #Calibre #Books #Book #Library

Pochwaliłbym się zdjęciem kisielku gruszkowego, ale już go zjadłem.

youtube.com/watch?v=lQNm6D6QCF
Chyba chciałbym spróbować kiedyś szerszenia, albo osę przynajmniej

Chyba drugi raz w życiu użyłem tagów na fedi

Show thread

Chodzi lisek koło drogi, nie ma ręki ani nogi 🎶

Każdy rodzaj problemu wydaje się dotyczyć tylko innych, obcych ludzi. I to zaskoczenie gdy nagle dopada ciebie lub kogoś bliskiego.

grzgrz boosted

Niech ktoś powstrzyma szalejącą kontemplację

Niby połowa września, a ja się bawię jakby był @czerwiec

grzgrz boosted
Show older
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!