Autora nie znam ale obrazek świetnie ilustruje sytuację pieszych w wielu miastach Polski.

I can finally say that I'm a full-time /e/ OS user. And I'm really happy with its performance on my .

Właśnie tak działa (automatyczne?) tłumaczenie reklam na fb 🤣 Zdecydowanie lepiej brzmi w oryginale: "The next-generation paper tablet"

So yesterday I managed to install on my old and dusty . Another achievement unlocked! 🙌🏻 BTW, can you recommend any good block lists? I'd especially use some lists for Polish sites.

Bardzo mnie to "naciśnij" rozbawiło. Odnośnik prowadzi do "press" 😜

Decided to run /e/ as my daily driver for the next couple of days. Who knows, I might even stay in e-land for good 😉

Show more
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!