Installed eOS on my Xiaomi device. No noticeable problems so far. @e_mydata great work, thanks for bringing privacy to the masses 🥳

WTF?! Używam i od dziś widzę taki komunikat. Dodam że telefon nie jest zrootowany. Poczekam parę dni i jeśli sytuacja się nie zmieni to czas będzie się pożegnać 😠

No proszę, na 1 miejscu wśród wszystkich aplikacji w Play Store 👏🏻🥳

I'm no artist but this was made with the best intentions 😉🎄🌟 On second thought, I'm positive that the snowman is not an option in this weather (9 degrees Celsius outside). Merry Christmas anyway!

Autora nie znam ale obrazek świetnie ilustruje sytuację pieszych w wielu miastach Polski.

I can finally say that I'm a full-time /e/ OS user. And I'm really happy with its performance on my .

Właśnie tak działa (automatyczne?) tłumaczenie reklam na fb 🤣 Zdecydowanie lepiej brzmi w oryginale: "The next-generation paper tablet"

Show older
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!