@mkljczk cytując klasyka: "a co to Pana (Panią, mnie, nas wszystkich) gówno obchodzi?" 😜

@barszczyk natomiast cały czas upatruję w Jami alternatywy do Skype. Apka jest lekka a założenie konta (czy właściwie dołączenie do sieci) banalnie proste. No i ostatnio mocno poprawili aplikację desktopową.

@barszczyk szkoda. W moim przypadku Element też się nie sprawdził. Trochę przekombinowany. Jeśli ja mam z nim problem to tym bardziej mniej techniczni znajomi sobie nie poradzą 😕

@FediFollows thank you for providing these wonderful suggestions! 😍

Polish university student Wojciech Kosior shares his story of how he managed to graduate without being forced to use Zoom, Skype, or other nonfree programs: u.fsf.org/3bv

"Maloya", a new version of Jami
jami.net/maloya-a-new-version- #GNU #jami

Jami is one of the projects I am really excited about.

I think somebody here already linked to this site but it's so good that it needs repeating: 📨
justuseemail.com/

Did you know there are thousands of Twitters out there and only one is run by an asshole named Jack?

Find out more today at joinmastodon.org (and, shh, don’t tell Jack).

#ShhDontTellJack

Delta Chat is a free open source encrypted messaging system that works through email (so it is federated too). You can follow at:

➡️ @delta

There are apps for Android, iPhone/iPad, Linux, Mac and Windows. More info at delta.chat

(You can also message people on conventional email accounts unencrypted.)

#DeltaChat #Chat #Messenger #Messaging #IM #InstantMessaging #E2EE #Encrypted #Encryption #EMail #FOSS #FLOSS #FreeSoftware #Libre #OpenSource #SelfHosting #Federation #Federated

I'm rediscovering , so if you'd like to help me try it out, here's my handle: michal@narecki.name
You can also use the link below. Thanks 😉

blabber.im/en/i/michal/narecki

@hedgedoc I'm self hosting my instance to share notes with my students. So far it's been working great! 👏🏻

Przypominajka: Jeśli ktoś chce wspomóc 101010.pl to może to zrobić przez:
a) PayPal - paypal.me/xaphanpl
b) Nowość - Tradycyjnym przelewem (można to zrobić anonimowo przez pocztę): 61 1090 1492 0000 0001 3203 3826 - W tytule proszę o podawanie że na 101010.

Show older
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!