Follow

Co myślicie o takim sprzęcie? Warto wydać pieniążki? Docelowo ma zastąpić kilkuletnią 'szafę'.
x-kom.pl/p/494335-nettop-mini-

@michal Z małych komputerów to możesz jeszcze sprawdzić Asrock deskmini 310 i A300.

@sdebkowski za duży 😜 W sumie to już zamówiłem NUCa. Myślę że będzie się nieźle sprawował.

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!