Od kiedy odkryłem github.com/zevv/bucklespring pisanie na klawiaturze stało się znacznie przyjemniejsze :-) Polecam, pakiet buckle jest dostępny w większości dystrybucji.

Fajne do szybkiego kolaborowania nad dokumentami w Nie trzeba nawet zakładać żadnego konta.
hackmd.io/

Pozdrowienia dla tłumaczy 😂 W oryginale: "Just landed in L.A."

Ciekawie jest dożyć czasów, kiedy wielki billboard na mieście jest w całości po angielsku a w dodatku kierowany wyłącznie do programistów.

101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!