@7 boosted

Jak to jest, że „naukowe podejście” oznacza ciągłą weryfikację twierdzeń w miarę nowych odkrywania nowych dowodów i przesłanek (czy też opracowania istniejących w nowym świetle) – i nikogo to nie dziwi, nikt nie krzyczy, że znowu zmieniłem/zmieniłeś zdanie.

Jednocześnie gdy mówimy o polityce i ekonomii nie ma gorszego faux pa niż ewulucja/zmiana poglądów. Jak już ktoś zostanie oznaczony etykietką opcji politycznej (czy też wyznawcą nurtu w ekonomi) i przypadkiem zmieni te poglądy, powie coś co sugeruje jakąś ewolucję poglądów – wylewa się na niego wiadra pomyj. A swojego sekty broni się zażarcie jak Ordon reduty, każdą krytykę traktując jak plamę na honorze i powód do wojny.

Z rozkmin przed kawą, bo jeszcze się nie dobudziłem do końca.

@7 boosted

No normalnie, jutuby właśnie mnie poinformowały, że muszę słuchać utworów w wersji 432Hz. Najwyraźniej te 440Hz są odpowiedzialne za Sodomę, Gomorę i brak nalewki już nie mówiąc - zimnego piwa. Damm... wiedziałem, że to musi być jakaś klątwa.

Oooo... dzisiaj joutby rozpieszczają mnie naprawdę jakimś muzeum stosowanym.

Ale to akurat ma wartość sentymentalną - pierwszy w życiu musical jaki widziałem na żywo (właściwie na jaki rodzice mnie wysłali, a ja jako szczyl nie protestowałem bo w pakiecie była podróż do warszawy!).

Jeszcze wtedy z Katarzyną Groniec w roli Anki youtu.be/5hT2q1a-fjo

Polityka, wojna 

Youtuby mają dziwne algorytmy dobierania treści. Podrzuciły mi właśnie piosenkę o której dawno zapomniałem: youtu.be/Bg1gfXVRqRA

Aż przykre, jak historia lubi zataczać koło.

Tło: Piosenka powstała w kontekście wydarzeń 1994, tzw. pierwszego szturmu na Grozny.

@7 boosted

I just deleted all my old non-fork repos from Microsoft #Github because of #Copilot and I would encourage every developer to do the same.

Moneysend to ciekawa sprawa, znajomy z mnie właśnie o niej nauczył. Oczywiście mój bank, milion lat za pingwinami nie obsługuje tego (w sensie - nie mogę sam zrobić takiego przelewu). Fajną sprawą za to jest to, że znajomy mógł mi go zrobić, nawet jeśli bank nigdy o tym nie słyszał. I to mimo faktu, że był to przelew z zagranicy.

@7 boosted

Z nagłowka gazety: Lekarka, psychiatrka [...] - czy tylko mi ta forma żeńska wydaje się trudna i "niewygodna" do wymówienia. Nie, żebym miał coś przeciw formom żeńskim zawodów. Nic nie mam to strażaczek, policjanek, nauczycielek, posłanek czy lekarek.

Komu czemu się przygladam: ladnej psychiatrc(z)e?

W poszukiwaniu Świętego Graala: kup "amerykańskiego hotdoga" w żabce. Obecny rezultat: 7 żabek odwiedzonych na przestrzeni ostatnich kilku tygodni, 0 hotdogów możliwych do kupienia mimo wielkiego baneru (panie, myśmy na oczy tego nie widzieli, no co pan...) :D

@7 boosted
@7 boosted
@7 boosted
@7 boosted

Od kiedy okoliczni ludzie sięgają pamięcią na skraju należącego do Izbicy lasu, niedaleko wsi Chotel, było miejsce zwane „Pustynią”. W miejscu tym stał mały drewniany kościółek pod wezwaniem św. Floriana, potocznie znany jako kaplica w Pustyni. Niewiadomym jest kto, ani kiedy go zbudował, wiadomo jedynie, że u schyłku XVI wieku miał około 300 lat. W tym okresie był pod opieką Izbickich proboszczów rezydujących w należącym do nich pobliskim Chotlu.

Zapraszam do przeczytania całego artykułu na turystyka-niecodzienna.pl/kapl

@7 boosted

Let's tell a story, hm? This one's from English history. It's the story of that celebrated King of England, King Louis.

What's that? You've never heard of a King Louis of England? Well, that's not surprising. You won't find him on any official list of English monarchs. He's been written out of history.

So let's talk a little about Louis, the king who never was. ( 🧵​ )

@7 boosted

RT @nblr@twitter.com

Happy birthday X!
(X as in X11, as it's been called since 1987)
38 Years.
Feel old?

🐦🔗: twitter.com/nblr/status/153833

@7 boosted
Show older
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!