Wiatrak jest jak człowiek, żyje, porusza sie, I czuje. Czyli wiatrak koźlak
Dawnymi czasy w prawie każdej polskiej wsi można było spotkać wiatraki tego typu, potocznie zwanego „koźlak”. Do czasów dzisiejszych ostało się ich jeszcze dość sporo, aczkolwiek w bardzo różnym stanie.

Zapraszam do przeczytania artykułu na turystyka-niecodzienna.pl/kozl

Zamek Bierzgłowski znajdujący się we wsi Zamek Bierzgłowski jest jednym z najstarszych krzyżackich zamków. Położony 17 km od na północny zachód od Torunia na terenie gminy Łubianka. Praktycznie przez cały okres swego istnienia przeżywał dość burzliwe dzieje.
Przez wieki przechodził z rąk do rąk, aby w końcu skończyć we władaniu diecezji toruńskiej, która to urządziła w nim Diecezjalne centrum kultury.

Zapraszam do przeczytanie artykułu na turystyka-niecodzienna.pl/zame

W roku 1792 Ernest Sartorius von Schwanenfeld wychodzi z inicjatywą postawienia w Sartowicach dworu. Stawia go na miejscu spalonego w 1750 roku gotyckiego dworku. Podczas budowy wykorzystano zachowane ze spalonego dworu piwnice oraz fragmenty murów przyziemia. Przed Ernestem wieś Sartowice należała do szeregu rodzin szlacheckich, czyli kolejno Czapskich, Bąkowskich oraz Potockich. Następnie po Schwanenfelach Sartowice przeszły pod władanie rodziny von Schwerin. Dwudziestego lipca 1944 jeden z von Schwerinów brał udział w nieudanym zamachu na Hitlera, skutkiem czego prawie cała jego rodzina została przez niemców wymordowana

Kontynuuj czytanie na turystyka-niecodzienna.pl/dwor

W nocy z 4 na 5 sierpnia na powierzchnię po raz kolejny wyjeżdża winda, w tej windzie jadą ludzie, górnicy, oni jeszcze nie wiedzą, że właśnie ostatni raz skończyli pracę w tej kopalni soli. Kopalni, która posiada tragiczną historię. Historię, która miała miejsce 50 lat temu.

Zapraszam do przeczytania całego artykułu turystyka-niecodzienna.pl/opus
Oraz na bloga turystyka-niecodzienna.pl

sager boosted

Wiele ludzi codziennie mija takie schrony, przechodzi obok nich, nie mając nawet pojęcia, że właśnie mijają niemiecki mały schron bojowy z czasów II wś potocznie nazywany „Tobrukiem”. Nazwa ta wywodzi się z faktu wykorzystania schronu typu Ringstand 58c podczas walk o Tobruk w Afryce Północnej.

Tutaj pełen artykuł turystyka-niecodzienna.pl/ring
Zapraszam na bloga turystyka-niecodzienna.pl

sager boosted

@kar0ld
@hlukasz @midline

Cały punkt z Applem vs Open Source polega na tym że na otwartych rozwiązaniach właściwie nie istnieje coś takiego jak brak sieci...
Można w każdej chwili postawić własny server DNS, DHCP i wszystko będzie działać dokładnie tak samo, na mniejszą skalę.

Inaczej mówiąc, urządzenia Apple (i nie tylko, oni po prostu w tym przodują) są ściśle związane z konkretnymi serwerami i ich zamkniętymi usługami.
Gdzie na F-Droid/Linux możesz sobie zmienić adres serwera z którego pobierasz software na np serwer u sąsiada, który zrobił mirror.

Wiele ludzi codziennie mija takie schrony, przechodzi obok nich, nie mając nawet pojęcia, że właśnie mijają niemiecki mały schron bojowy z czasów II wś potocznie nazywany „Tobrukiem”. Nazwa ta wywodzi się z faktu wykorzystania schronu typu Ringstand 58c podczas walk o Tobruk w Afryce Północnej.

Tutaj pełen artykuł turystyka-niecodzienna.pl/ring
Zapraszam na bloga turystyka-niecodzienna.pl

101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!