RT @deerbard@twitter.com

@noahbradley@twitter.com ❤️❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️

🐦🔗: twitter.com/deerbard/status/12

Chcę czegoś takiego w Polsce.

Netherlands commits to Free Software by default
fsfe.org/news/2020/news-202004

Creature 2/12 uploaded to my @kofi_button@twitter.com

ko-fi.com/deerbard

You can also see it in higher resolution on my @ArtStationHQ@twitter.com

artstation.com/artwork/2xwz5B

#mastoart #creaturedesign #surrealart #fantasyart

Czekam pół godziny do sklepu. Zapomniałem o tych emeryckich godzinach. Pamiętajcie żeby się nie naciąć.

Good morning.
Yesterday I streamed for the first time after system reinstallation and I'm happy to announce that everything works and the video quality of my streams will be better finally!

Here's the hut drawing highlight:
twitch.tv/videos/587120180

pixelfed.social/p/deerbard/153

#mastoart #housesketch #krita #twitch #stream

żyjemy w państwie totalitarnym
będę się radykalizował jako antypaństwowiec jeżeli to nie zacznie się zmieniać

RT @niebezpiecznik@twitter.com

Rząd chce od operatorów GSM przekazywania naszej lokalizacji z 14 ostatnich dni. Oraz "innych danych" 🤔

https://niebezpiecznik.pl/post/twoj-operator-gsm-przekaze-rzadowi-informacje-o-tym-gdzie-jestes-i-inne-dane-na-twoj-temat/

Przeginają?

🐦🔗: https://twitter.com/niebezpiecznik/status/1247163149825933317

Widziałem dziś więcej śniegu niż przez całą zimę...

@sdebkowski
rząd:
Google i Facebook nadużywają swojej pozycji, unikają opodatkowania, należy nałożyć na nie podatek cyfrowy…
również rząd:
PRZENIEŚ LEKCJE NA FEJSBUKA/GOOGLE CLASSEOOM
Show more
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!