I've been commissioned by @cambrian_era to draw this character. It was fun fun fun! So fun that I ended up turning it into the book cover :D

But reality is even better, it actually is on the book cover and you can read it here: wattpad.com/story/140170065-tr

#commissionsopen #MastoArt #bookcover #CharacterDesign

Czytałem ostatnio artykuł na temat operacji w czasach koronawirusa. Wyszło na to, że odwołano w szpitalach ok. 70% operacji. I wychodzi na to, że na nowotwory i choroby serca z powodu odwołania operacji umrze w najbliższym czasie, lub już umarło, nieporównywalnie więcej osób niż najprawdopodobniej udało się uratować przed koronawirusem przez izolację, zamykanie szpitali i odwoływanie operacji. A do tego rozwaliliśmy sobie gospodarkę.

Robot design sketch I made for my entry since painting robots is not something I'm experienced in :)

#robotdesign #kritaart #mastoart

Show thread

RT @deerbard@twitter.com

@noahbradley@twitter.com ❤️❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️

🐦🔗: twitter.com/deerbard/status/12

Chcę czegoś takiego w Polsce.

Netherlands commits to Free Software by default
fsfe.org/news/2020/news-202004

Creature 2/12 uploaded to my @kofi_button@twitter.com

ko-fi.com/deerbard

You can also see it in higher resolution on my @ArtStationHQ@twitter.com

artstation.com/artwork/2xwz5B

#mastoart #creaturedesign #surrealart #fantasyart

Czekam pół godziny do sklepu. Zapomniałem o tych emeryckich godzinach. Pamiętajcie żeby się nie naciąć.

Good morning.
Yesterday I streamed for the first time after system reinstallation and I'm happy to announce that everything works and the video quality of my streams will be better finally!

Here's the hut drawing highlight:
twitch.tv/videos/587120180

pixelfed.social/p/deerbard/153

#mastoart #housesketch #krita #twitch #stream

Show more
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!