Jest sprawa. Mama moich dwóch ministrantów z poprzedniej parafii jest ciężko chora. Potrzebne zarówno , jaki wsparcie finansowe.
Tu macie link do zrzutki:
zrzutka.pl/r6bnfd

Ks. Robert boosted

@pfm
Przywileje podatkowe - państwo świadomie godzi się na oddanie pieniędzy (nas wszystkich) w celu osiągnięcia jakiegoś celu. W przypadku rodzin chodzi właśnie o łatanie dziury demograficznej. Dzięki takim przywilejom państwo zachęca ludzi do tworzenia rodzin, to jest pierwszy krok to wychowania potomstwa. Nie widzę powodu, żeby państwo miało płacić związkom homoseksualnym.

Adopcja dzieci - uważam, że (mimo iż wiele osób twierdzi, że tak nie jest) istnieje różnica między kobietami i mężczyznami. Różnica ta przekłada się także na wychowanie dzieci. Inne rzeczy robiło się z tatą, a inne z mamą. O innych rzeczach rozmawiało się z mamą, a o innych z tatą. Dlatego uważam, że najlepszym środowiskiem, w którym może wychowywać się dziecko to takie, w którym jest matka i ojciec. Nie mówię tutaj o patologiach, bo one wszędzie mogą się zdarzyć, zarówno w rodzinie heteroseksualnej, jak i homoseksualnej.

Zauważ, że każda z powyższych rzeczy to przywilej. To nie jest tak, że wszyscy mają przywileje podatkowe i wszyscy mogą adoptować dzieci, tylko państwo uwzięło się na gejów i lesbijki i im coś zabrało.

@robert_wolniak @roca @siloam @teetotaller @thecyberd3m0n @wwrsj @mkljczk

Ks. Robert boosted

@robert_wolniak @szopen Poliltyką to raczej lepiej się interesować i brać udział w sprawach organizacji państwa, bo jak się nie będziemy interesowali to inni "uregulują" nam państwo, czyli i nasze życie, po swojemu, niekoniecznie tak jak my to widzimy.

Chroń nas od myśli bezbożnych,
Niech zazdrość serca nie rani,
Obroń przed zemsty pragnieniem,
Nad złem niech dobro zwycięży.
(LG)

Trwa inwazja na 'ie 🙂
Naliczyłem już w obserwowanych 75 kont

Niedziela Chrztu Pańskiego to święto patronalne Unii Kapłanów Chrystusa Sługi

Ks. Robert boosted

Ewangelista opowiada o dwóch spektakularnych cudach 'a jedno zaraz po drugi, by pokazać, że Jego moc się nie wyczerpuje, by pokazać jak bardzo Jego łaska przekracza wszelkie nasze oczekiwania i wyobrażenia, jak nie mieści się w naszym schematycznym myśleniu.

101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!