Też już go nam. Ciekawe czy wczorajszy negatyw w Sklepie Play przyspieszył proces udostępnienia 😉

@xaphanpl Co nie zmienia faktu, że polski rząd powinien rozważyć odsunięcie Huawei od przetargów. W UK nie bez powodu to zrobili (planują zrobić?).

@xaphanpl Myślałem, że w Polsce zignorują problem, ale na szczęście się myliłem.

Aby wziąć udział w promocji dla followersów Kawa itd. na Mastodonie (GnuSocial, Friendica, etc.) i mieć możliwość otrzymania kodu rabatowego:
1. Dodaj nas do obserwowanych.
2. Polub i podbij ten post.
3. Odpowiedz na ten post wpisując w treści:
CHCĘ KOD
Jeśli spełnisz wszystkie warunki, otrzymasz od nas wiadomość bezpośrednią z kodem rabatowym na Jurę D60 Piano Black. ☕

Show thread

@xaphanpl @DanielEm @rorq Teoretycznie byłoby to możliwe zakładając, że user przy imporcie podałby adres swojej dawnej instancji. Załóżmy, że chciałbym przenieść się do mastodon.host ze względu na XMPP. Przy imporcie podałbym dotychczasowy adres @radzio1993 i instancja rozesłała by tą informację do wszystkich znanych sobie instancji.

@xaphanpl @DanielEm @rorq Niestety nie wygląda to tak jakby się user spodziewał. Posty nie są migrowane, tylko zostają na dawnej instancji. Chyba, że coś się zmieniło i o tym nie wiem.

Show more
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!