Czy ktoś oblatany w angielskim mógłby sprawdzić zawartość tego tekstu ??

Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych orzekł, że zaszczepione osoby na całym świecie są uważane za opatentowane i faktycznie stają się własnością konkretnego producenta, którego genetycznie zmodyfikowany materiał otrzymali poprzez szczepienie.

supremecourt.gov/opinions/12pd

Show thread
piotr_losy boosted

t.me/c/1418590815/332

genetycznie zmodyfikowane i zaszczepione mRNA osoby są prawnie tzw. trans-ludźmi, nie otrzymują żadnych praw człowieka ani nawet innych praw państwa.

Wszystko to dotyczy nie tylko zaszczepionych osób mieszkających w USA, ale na całym świecie każdego, kto ma surowice mRNA.
supremecourt.gov/opinions/12pd

zrzutka.pl/8bm3c6
Udostępniam:
Witam jestem samotną matką chorej dziewczynki,Marysia ma 13 lat od urodzenia przewlekle choruje.Marysia wymaga 24 godzinnej opieki dlatego nie mogę podjąć pracy,zasiłki z mopsu wystarczają ledwo na rachunki i przeżycie,niestety bez prywatnej rehabilitacji córka nie ma szans stanąć na nogi.Marysia urodziła się 27.11.2007 roku w 29 tygodniu ciąży z objawami zamartwicy

t.me/c/1418590815/332

genetycznie zmodyfikowane i zaszczepione mRNA osoby są prawnie tzw. trans-ludźmi, nie otrzymują żadnych praw człowieka ani nawet innych praw państwa.

Wszystko to dotyczy nie tylko zaszczepionych osób mieszkających w USA, ale na całym świecie każdego, kto ma surowice mRNA.
supremecourt.gov/opinions/12pd

Podstępne żmije masońskie z karteli farmaceutycznych i mafii medycznej zaciskają pętlę zniewolenia w Niemczech. Od poniedziałku obowiązuje w zakładach pracy zasada 3G GGG (666 symbol znajomy?)
Firmy dopuszczające pracowników bez ważnego testu, szczepień lub nie ozdrowieńców będą płaciły kosmiczne kary za każdego wolnego człowieka, który się na to nie godzi.
Jeśli jesteś z pozytywnym testem a się nie zaszczepiłeś pracodawca nie musi płacić ci pensji za czas kwarantanny.

Horror i terror

piotr_losy boosted
piotr_losy boosted
piotr_losy boosted
piotr_losy boosted

Buenos días gentes bonicas 😘

Buenos días desde aquí arriba, que hacia falta un poco de desestresarse. Primera cima hecha, queda una secundaria y pabajo. Pero por estas vistas, lo que sea merece la pena.

Show older
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!