piotr_losy boosted

Dodam.ze robi tak.każda przeglądarka i komunikator za wyjątkiem telegramu.
Może ktoś cos podpowiedziec?

Show thread

Siemka. Ktoś może wie dlaczego przy odpaleniu video np tutaj na mastodonie blokuje mi ekran w smartfonie???

Ukraińcy uważają ludobójcę Polaków, Romana Szuchewycza, za swojego bohatera. Autor słów „Śmierć jednego Lacha to metr wolnej Ukrainy” posiada na Ukrainie wiele pomników, jeden z nich znajduje się we Lwowie. Nienawiść tych ludzi do Polaków trudno nawet ująć w słowa.
vk.com/wall485135634_12741

piotr_losy boosted
piotr_losy boosted

Pozdrawiam wszystkich pasażerów Statku Ziemia. Obyśmy się odnaleźli.

piotr_losy boosted

Ja kiedy widzę, że nikt na fedi nie postuje poza mną…

Kolejny temat zastępczy.... System nie ma pomysłu rozwój temu czaruje tematami zastępczymi

Siema. Mam własną domenę i serwer ftp jak zarejestrować własną instancę w mastodon ewentualnie jak przenieść swoje konto mastodon na wLasną stronę??

piotr_losy boosted
Show older
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!