Pinned post

English 🇬🇧 / Polish 🇵🇱
Campaign slogan:

EN
Recently, there has been a discussion about censorship on Fediverse and the hot spot became the muting of the 101010.pl server by the mastodon.art instance and the opposition of several people. Do you know how the administration of your instance works? Do you know which servers are blocked and for what reason? Consider whether the censorship does not excessively limit your access to the community. Ask questions of your administration. Fight for freedom of expression!

Copy, reblog, translate and distribute this appeal!

PL
Ostatnio pojawiła się dyskusja o cenzurze na Fediwersum a punktem zapalnym stało się wyciszanie serwera 101010.pl przez instancję mastodon.art i sprzeciw kilku osób. Czy wiesz, jak działa administracja Twojej instancji? Czy wiesz jakie serwery i z jakiego powodu blokuje administrator? Zastanów się, czy cenzura nie ogranicza nadmiernie Twojego dostępu do społeczności. Zadawaj pytania swojej administracji. Walcz o wolność wypowiedzi!

A co gdyby tak dla draki nie traktować patriotyzmu w kontekście jednej (i ponoć jedynie słusznej) opcji światopoglądowej? Nie postrzegać go przez pryzmat biegania w patriotycznych koszulkach i głośnego informowania o swoich poglądach na temat czystości Arabów, miejsca zarezerwowanego dla Żydów i tego, kto ma prawo nazywać się Polakiem? A gdyby tak podejść do patriotyzmu pragmatycznie, racjonalnie i w sposób dający wymierny efekt? Mam na myśli patriotyzm ekonomiczny.

panoptikum.media/patriotyzm-ek

Today's Moon - Jan 15, 2020
73.5% Illuminated

Canon SL2/200D - Tamron SP70-300 DI VC USD Lens - ISO 200-

if (like me) you ever wondered whatever happend to the top-level domains of former eastern bloc states:
.dd (east germany): withdrawn in 1990, never used "on the net", just in university networks
.su (soviet union): still in use, even though it probably shouldn't be, ~117.000 domains
.yu (yugoslavia): deleted in 2010, ~4000 domains vanished
.cs (czechoslovakia): deleted in 1995, 114 domains vanished

it was an pretty absurd night, and we now have this. and even worse things. this was apparently in use until some months ago and controlled some part of an ventilation system since 1983. it's supposed to be a school-learning-computer, but like a lot of things in socialism, it was used for completely different things.

Haven't thought of a resolution yet? Don't worry. We've got one for you. #ProtectPrivacy2020

Click the link to see all 5 steps to take back your privacy online: spreadprivacy.com/privacy-reso

Temat stary, ale warto w nowym roku przypomnieć, skoro jest to okres różnych postanowień i zmian. Kieruję do użytkowników systemu operacyjnego Windows. Może przyszła pora na zmianę systemu a jeśli nie to choć modyfikację ustawień? Użytkownicy systemów Linux nie mają takich dylematów…

dariuszdahm.pl/windows-10-szpi

New Year's resolution: Thinking about quitting Google? Check here why Tutanota is a great Gmail alternative: tutanota.com/gmail-alternative 😃🎉

Gdy znów do murów klajstrem świeżym
Przylepiać zaczną obwieszczenia,
Gdy "do ludności", "do żołnierzy"
Na alarm czarny druk uderzy
I byle drab, i byle szczeniak
W odwieczne kłamstwo ich uwierzy,
Że trzeba iść i z armat walić,
Mordować, grabić, truć i palić;
Gdy zaczną na tysięczną modłę
Ojczyznę szarpać deklinacją
I łudzić kolorowym godłem,
I judzić "historyczną racją",
O piędzi, chwale i rubieży,
O ojcach, dziadach i sztandarach,
O bohaterach i ofiarach;
Gdy wyjdzie biskup, pastor, rabin
Pobłogosławić twój karabin,
Bo mu sam Pan Bóg szepnął z nieba,
Że za ojczyznę - bić się trzeba;
Kiedy rozścierwi się, rozchami
Wrzask liter pierwszych stron dzienników,
A stado dzikich bab - kwiatami
Obrzucać zacznie "żołnierzyków".
- O, przyjacielu nieuczony,
Mój bliźni z tej czy innej ziemi!
Wiedz, że na trwogę biją w dzwony
Króle z panami brzuchatemi;
Wiedz, że to bujda, granda zwykła,
Gdy ci wołają: "Broń na ramię!",
Że im gdzieś nafta z ziemi sikła
I obrodziła dolarami;
Że coś im w bankach nie sztymuje,
Że gdzieś zwęszyli kasy pełne
Lub upatrzyły tłuste szuje
Cło jakieś grubsze na bawełnę.
Rżnij karabinem w bruk ulicy!
Twoja jest krew, a ich jest nafta!
I od stolicy do stolicy
Zawołaj broniąc swej krwawicy:
"Bujać - to my, panowie szlachta!"

J. Tuwim - Do prostego człowieka

Akurat - Do prostego człowieka - YouTube
youtube.com/watch?v=7wChlvZbXj

@mkljczk Możliwość wyciszania serwerów to element wolności, ale i do wolności trzeba dorosnąć. Mam wrażenie, że niektórzy banują tylko dlatego, że mogą albo ze względu iż na jakiś serwer jest modny hejt. Fediverse nie musi być miejscem, gdzie wszyscy są zgodni, ale powinna to być przestrzeń do dyskusji.

@kvczi @radzio1993 @rogatywieszcz @jeder

Wesołych Świąt! 🎄 Życzę wam (i sobie) aby , a więc i rosły w siłę. Niech decentralizacja służy nam wszystkim a wielkim korporacjom odbija się czkawką 😉

Merry Christmas and Happy Holidays! Stay awesome 🤩

This is amazing, we evolved the alphabet from pictograms to highly stylized characters to letters and now we're going full circle by incorporating emojis such as 🐂 that thousands of years earlier became "a" and 🐟 that became "d"

Nothing like playing with some snow this season! But seems a little cosmic cat wants to go further on the game with Lady Tigre and Artic Beauty! :P

Commission for cityhunter77 Lady Tigre is his.
Artic Beauty is (c) to colts316

#snow #LadyTigre #ArticBeauty #amakuza #christmas

Show older
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!