To SoundCloud ma pobieranie ale tylko dla tych co płacą subskrypcje

Z serii Genshinowe rozmowy 

Sayu ma dużego chuja bo konstelacja tanuki

Miał ktoś doczynienie z kupowaniem MP3 z Amazona
Tak wiem firma słaba ale ciężki wybór jeżeli chodzi o niektóre utwory więc albo jabłko albo ripy z yt jeśli o rzeczach bez DRM mówimy

ostatnia grą jaką kupiłem było animal crossing które kupiłem w lutym

Już rozumiem to poczucie że bez skinów nie da się grać 😂

Chęć na chińskie bajki z furasami

Project Sekai tylko na Japońskim serwerze

dystrybucja debianopodobna
która jest miarę współczesna
+ jeżeli używa standardowego gnome

Train najlepsza mapa change my mind

bez linuxa jak ja zainstaluje te ubuntu

Show older
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!