Pytanie do publiczności: jak organizujcie zdjęcia, żeby był do nich łatwy dostęp, łatwo było znaleźć konkretne zdjęcie? Macie jakieś patenty/systemy organizacji? Jakieś programy, które pomagają w utrzymaniu porządku w zdjęciach?

Bo ja już z tym całym ogromem zdjęć nie jestem sobie w stanie poradzić duplikaty, pliki video, pliki z różnych urządzeń...

Choć sama jestem sobie winna, bo się od samego początku nie zorganizowałam.

Help

statystycznie mężczyźni żyją krócej—bo są głupsi.

Show thread

Kontener przyjechał, teraz pozostaje go wypełnić...mam co chciałam 😂

Od 4 godzin czekam na kontener na śmieci...uwielbiam jak ktoś się spóźnia i nawet nie zadzwoni. Pełen profesjonalizm.

Wahałam się czy rano przygotować sobie herbatę wulong czy czarną, stanęło na czarnej.

Hey, #Fediverse, do you use (say, at least once per week) any Mozilla products?

Context: some people are claiming "nobody uses Mozilla's products anymore". I'd like to see if that's actually true.

Muszę powiedzieć, że nie mam nic do powiedzenia.

In-flight entertainment only available for ppl with a mobile device with Google Chrome or Safari on it...I don't have either on my phone. Thanks Condor Airlines...

Let's make a week of photography on the fediverse. The theme is: city & nature. Use hashtag #myclickphoto boost and share. Let the show begin!

WARNING|||ACHTUNG|||UWAGA
I invite you all to join the !
When? 20.07.2021-30.07.2021,
or anytime you want.

Why take part in a challenge?
Well, smartphone detox can help you with Obsessive-compulsive disorder (looking at the notifications all the time for example), FOMO (fear of missing out), it can improve focus and concentration, and it will also reduce physical problems like tired wrists, thumbs etc.

The rules are simple, for 10 days you use a dumbphone instead of a smartphone.
1) If you feel safer with a smartphone, you can carry it with you (but i suggest to turn it off).
2)If you really, really, really need it, for example for navigation or an important contact, you can use it for this purpose.

Dumbphone can be any phone that have no touchscreen, I recommend old good Nokia :)
If you want you can create notes and write your thoughts about your mood etc.
I may be also glad if you'll post your thoughts in hashtag, or below this post.

Remember to take care of your mental health and happy dumbphoning :D !!!
(Boosts are appreciated)

Czy zgodzisz się z równaniem: 'emerytura = odkładanie życia na później'?

Guanajuato - podobno najpiękniejsze miasto Meksyku. Nie podzielam tego zdania.

Stałem się tak wybredny w dobieraniu sobie kontaktów online, że wczoraj sam siebie zablokowałem...
Show older
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!