Wulgaryzmy 

Typowa dyskusja na społecznościowych na złożony temat:
—oczywiste, że to jest trójkąt
—to jest kwadrat ty debilu
—obaj jesteście poyebani, to jest koło
…sto wpisów później…
—sam jesteś Hitler, ban
—gupi huy, blok

Show thread

@LinuxReviews As a friend of mine who works in #onlinemarketing uses to say: If you rely on #YouTube, you build your house on someone else's ground. Guess there's something about it. 🤷‍♂️ 🤓

🌱 Plantarum indigenarum et exoticarum icones ad vivum coloratae, oder, Sammlung nach der Natur gemalter Abbildungen inn- und ausländlischer Pflanzen, für Liebhaber und Beflissene der Botanik /.
.
biodiversitylibrary.org/page/4

My old friend mynoise.net probably the best productivity tool yet.

Lud, który walczy o swoją niepodległość albo o rozszerzenie swoich swobód… powinien nie ufać wysokim dostojnikom Kościoła, którzy wszyscy jednakowo są przywiązani do kultu absolutyzmu

~Adam Mickiewicz

Lubię mieć szybki serial do oglądania (ok 20 minut) np. Parks and Rec, The Office, Office, Brooklyn99, Community, Miracle Workers, Good Place, Corporate, Archer, itd. aktualnie oglądam Superstore polecony przez algorytm. Jak ktoś zna podobne to proszę pisać.

Kupiłem za grosze dwie nowe niedziałające rzeczy i znowu okazało się, że były kiepskie luty.

Z jednej strony brawo ja, ale aż boję się myśleć ile elektro‑śmieci generuje brak kultury naprawy.

Tak, mogliśmy mieć szczepionkę na wolnej licencji.

#Vaccinesandimmunisation #OxfordUni #BillGates #AstraZeneca #COVID19 #capitalism #fuckcapitalism
> W kwietniu Uniwersytet Oksfordzki zaskoczył i ucieszył zwolenników restrukturyzacji biznesu szczepionkowego, obiecując przekazać prawa do swojej obiecującej szczepionki przeciwko koronawirusowi każdemu producentowi leków. friendica.wprzemianie.pl/displ

Paradoks uczenia się - im więcej wiesz, tym więcej nie wiesz.
Nauka języków nie jest tu wyjątkiem.

youtube.com/watch?v=ZZ_4gzoDDA

Fediwersum dla sektora społecznego

Jutro mam pierwszą prezentację promującą fediwersum i kooperatywy platformowe jako rozwiązanie dla sektora społecznego w Polsce. Podrzucajcie cytaty, memy i inne wartościowe materiały. friendica.wprzemianie.pl/displ

📈 The new social web has reached another milestone: Mastodon passed 3 million users and PeerTube 100k users!📈

Today, the counter at the-federation.info/ shows 3,019,861 #Mastodon and #118,877 #PeerTube users.
#Fediverse (#ActivityPub): 3,340,712
Fediverse (total): 4,367,971

*But* please be aware: The Fediverse has to grow faster! Currently, it just keeps its level of monthly active users (#MAU) in a year-to-year comparison:
-0.2% Mastodon at currently 444,951 MAU
+2.7% Fediverse 493,924 MAU

I'm working for a big tech company in California. Yesterday all employees received an email from our security guys.

We have to deactivate all personal assistant gadgets (like Alexa) during worktime in the homeoffice.

They have evidence that these gadgets are recording audio from conference calls.

Nothing new to me but notable that I've got this order.

Show older
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!