Lawendowa kombucha - poziom pretensjonalności przekroczony 😆

Riddle: When I was 6, my sister was half my age. I'm 70 now, how old is my sister?

Answer can be found here: youtube.com/watch?v=j0yL-gZkxq

Summertime reminder about dogs and hot asphalt.

Also, never leave a dog in the car alone!
Leave the dog at home, it’s not worth the risk.

W majowym wydaniu magazynu Arkana fediwersum
można przeczytać m.in.
• jak wylicza się dynamiczne zero
• jak używać klucza DKIM ed25519 wraz z zapasowym rsa
• jak zagrać despasito na grzebieniu
• kapelusze bolsinaro
• bambusy jako rośliny faliczne
• przegląd tutów z globalnej
• kącik podróżniczy Nomadki
• ogłoszenia drobne
• rozliczenia polityczne Marcina
• astrofotografia Księżyca
• jak poprawić wyciskanie na ławce
• zetelkasten w Emacsie
• falusy logiczne w codziennym życiu

Hey #Fediverse, I need to create a slide deck for a talk, and I would love not having to do this in an office suite.

Any good #Markdown based slides generators you can recommend?

@jaczad jeszcze tak pomyślałam, że może nie widzisz, w którym bloku jesteś, bo używasz domyślnego motywu, który jest trochę bardziej uproszczony. Spróbuj może zmienić theme (motyw) na Dev theme - tego akurat używam w nagraniach.

I had 4 tents in the last 7 years. 🏕️ This was my first one. As inexperienced #hiker, I got the smallest and cheapest #tent, single wall. Yet I spent months inside during my first gap year, skipping hostels and backpackers. It was more a cost effective way of #traveling than #hiking. Indeed, I spent less than 5€ per day, all included. My hikes were no longer than a day. I just wanted to #travel, meet people, and see #nature.

Tomorrow, I'll publish my second tent! Stay tuned!

#KeepExploring

Cześć polskie Fedi!

@krzysiek postanowił zapełnić naszą Fediwersową lukę i zahostować polską instancję Pixelfeda. Jaki adres? Oczywiście... pixelfed.pl/

Kto chce przekonać znajomych do porzucenia Instagrama to polecam i zapraszam! (tak, da się ich obserwować z poziomu Mastodona).

Show older
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!