Na kanał Nomadów z Natury wleciało nagranie z Kaskad Błękitnej Wody (Agua Azul) i Wodospadu Misol-Ha. Piękne miejsca 😊
youtu.be/PRJ6cbqAIPk

Moment of truth for podcasting 2.0 arrived:

@martin (who has Polish girlfriend BTW!) has submitted his podfriend app to main big ass iPhone App Store :

podcastindex.social/@martin/10

( by now this app was in limited beta via TestFlight)

Why moment of truth? Because Apple doesn’t allow non-Apple In-App Purchase (IAP) for digital content and rejects apps that try to do it.

And Martin’s app uses bitcoin lightning to pay podcasters. If rejected = end for bitcoin lightning idea.

FASCINATING!

Choć najbardziej szokujące nie było dla mnie składanie ofiar z kurczaków, a to, że średnie dzienne spożycie Coca-Coli w rejonie Chamula to 2.2 litra na osobę!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Show thread

W zeszły weekend odwiedziłam przedziwny kościół zwany czasem Kościołem Coca-Coli. Cola jest tu używana w obrzędach religijnych, obok kurczaków, którym modlący się ukrecają łby, z nadzieją pozbycia się chorób i nieszczęść.
Przedziwna to była wizyta...

Na zdjęciu ruiny starego kościoła w Chamula i laleczki pokazujące tradycyjne stroje lokalnej społeczności Majów Tzotzil.

Wczoraj przeżyłam rozczarowanie roku - otwarcie tajwańskiej restauracji w San Cristobal. W sumie mógł się człowiek spodziewać marnych efektów, a jednak się łudził.

4,440,983 accounts
+11 in the last hour
+822 in the last day
+7,375 in the last week

Is Mastodon an intellectual dark web, or is that 4chan? 😂

2TB dysku do dyspozycji za darmo,
ewentualny minus - twoje dane w rękach Alibaby
aliyundrive.com/

Spotify nieironicznie poleca mi jakieś podcasty o tematyce przedsiębio-bizneso-wstawaj-wczesniejsowych.

Już możecie zacząć się bać, dzięki temu stworzę taki startup, który zmiecie z planszy te wasze wszystkie ołpen sorsy

Show older
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!