Od kiedy masowe przymuszanie do procedur medycznych, bez podania pełnej informacji o WSZYSTKICH znanych i domniemanych skutkach przestało być zbrodnią przeciwko ludzkości? Sposób wprowadzenia szczepionki na COVID jest najprawdopodbniej zbrodnią, a tu wszyscy piszą, jakby to normalne.

Ludzie!
Co wy piszecie o tych szczepionkach, jakby to było coś normalnego? Jeżeli ktoś umarł z towarzyszeniem wirusa, to trudno, nie dbał o odporność, nikt tu nie jest winny (ew. ten, co wypuścił wirusa, ale żadne śledztwo się nie toczy). Ale jeśli ktoś został poddany sczepieniu i został uszkodzony, to odpowiedzialność spływa na wszystkich kretynów, którzy go do tego zachęcali używając technik manipulacji, no i producent. A tu się okazuje, że nikt nie jest prawnie odpowiedzialny! PATOLOGIA. Już samo to wystarczy, żeby skreślić całe przesięwzięcie! Już kilkadziesiąt osób umarło po podaniu szczepioki, nie wiem ilu zostało uszkodzonych. Gdzie są te infomacje w mediach i przychodniach? Nie potraficie rozpoznać osoby rzetelnej od malutkiego człowieczka z ministerstwa, który jest zbyt przestraszony o swoją posadę, żeby myśleć? Skąd czerpiecie informacje? Sprawa śmierdzi na kilometr, a tutaj wszyscy piszą, jakby się nic złego nie działo ze szczepionkami.

niecoinny boosted

With "Linux Sucks 2021" fast approaching, now seems like a good time to see how Linux royally sucked in 2020!

Watch "Linux Sucks 2020" on Odysee:
odysee.com/@Lunduke:e/LinuxSuc

Want to watch the 2021 edition when it first comes out? Subscribe right here:
lunduke.locals.com/post/241707

101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!