Pinned post

John Malkovich w ostatnim czasie najlepiej gra Johna Malkovicha…

Ja się zagapiłem, a tu już kolejny miesiąc się rozpoczął! Istotnie, w tym roku zanosi się u mnie w pracy, że faktycznie będzie szło ocipieć od nadmiaru roboty 🤣

Niniejszym oświadczam, że Jonathan Hultén to jedno z moich największych muzyczych odkryć w ostatnim czasie 🎤
youtu.be/1cgX9qWW4FQ

Ale dobry suchar, ale heheszki
Zupełnie jak scena z życia.

Mokry sen projektantów parkowych ławek, władz miejskich i przebrzydłych kapitalistów 🤣
youtu.be/IRJ7eyIMJUA

Po powrocie z przechadzki po parku naszła mnie refleksja. Te wszystkie ławki są projektowane albo przez idiotów, albo zwyrodniałych sadystów… Ja nie wiem jaka innowacyjna myśl konstruktorska przyświeca projektantom, ale zaczynam podejrzewać, że jest to chęć uniknięcia eksploatacji przez ludzi. Na tym nie da się siedzieć dłużej niż 10 minut! Albo są kuriozalnie niskie i bez oparcia, albo jeśli już siedzisko znajduje się na przyzwoitej wysokości, to oparcie jest niekomfortowo wyprofilowane i/lub odchylone pod nienaturalnym kątem. Mam nadzieję, że ci wszyscy projektanci trafią do piekła, gdzie przez wieczność będą zmuszani do siedzenia na tej kpinie z ergonomii 🙄

Bunny Fonts
fonts.bunny.net/
is an open-source, privacy-first web font platform designed to put privacy back into the internet.

With a zero-tracking and no-logging policy, Bunny Fonts helps you stay fully GDPR compliant and puts your user's personal data into their own hands.

Additionally, you can enjoy lightning-fast load times thanks to bunny.net's global CDN network to help improve SEO and deliver a better user experience.

— Jestem na granicy…
— Urlop? Jesteś w trasie?
— Jestem na granicy załamania nerwowego…
😜

Kiedy uświadomię sobie, że moja przyszłość zależy wyłącznie ode mnie:

Keep your calendar in a plain text file.
Calendar.txt is versionable, supports all operating systems and easily syncs with Android mobile phone.
terokarvinen.com/2021/calendar

Show older
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!