Wtyczki do WordPress typu ShortPixel czy Imagify kompresują grafiki bez utraty jakości, zapewniając szybsze wyświetlanie stron. Jednak brak zmiany ich domyślnych ustawień powoduje, że usuwają również tagi z PDF.
lireo.com/make-sure-your-acces

A jakaś taka melancholia mnie przed snem dopadła…
Rebeka – Melancholia
youtu.be/LPbOr6RRk2c

Badanie antyku jest szkodliwe. Tak twierdzą dzisiaj profesorowie historii starożytnej, łaciny i greki z niektórych amerykańskich uniwersytetów. Ruch zapoczątkowany w Stanford stawia pod znakiem zapytania dalszą obecność na kampusach w USA tych („klasycznych”) dyscyplin naukowych. Rzekomo narzucają one w edukacji „biały suprematyzm inspirowany neokolonializmem”.
wszystkoconajwazniejsze.pl/pro

MRK boosted
MRK boosted

Włączasz czy włanczasz? 😆

MRK boosted

To i owo o komunikatorach 💬
Telegram, Signal, Threema, Tox, Matrix, Briar, Jami, Element, Session, Delta Chat
avlab.pl/jaki-komunikator-wbra

Mój ma jakieś 11 czy 12 lat i całkiem dobrze się trzyma. Jedyny wykonany przeze mnie w tym czasie upgrade, to dodatkowa kostka RAM 🙂
lukesmith.xyz/articles/only-us

MRK boosted

No dobrze, dzisiaj i wczoraj pobawiłem się w krucjatę, jak jakiś nawiedzeniec z misją :D Wysłałem listy do kilku osób, pisząc im o Fediverse. 99.99% zignorują albo uznają mnie za wariata, ale przynajmniej będę miał świadomość, że _coś_ zrobiłem by spopularyzować alternatywę wobec korpomediów.

Was zachęcam do tego samego. Bądźmy wariatami z misją. Napiszmy do jakiegoś ulubionego pisarza, publicysty, polityka. FTW!

Baza wirusów została zaktualizowana. Moderna, trzecia dawka. Gdybym dłużej się nie odzywał, to znaczy że mnie trafił szlag (pamiętajcie, to może być tylko koincydencja) 😉

Wieczorny walec drogowy, czyli jeden z moich ulubionych zespołów: Obscure Sphinx. Kilkukrotnie miałem przyjemność być na ich koncercie. Katharsis za każdym razem. Wielebna fenomenalna 🖤
youtu.be/MwR1HSRlWq4

Show older
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!