MRK boosted

W stulecie urodzin mistrza Lema, klasyczna pozycja. Tu jeszcze w fenomenalnej realizacji audiobooka. Polecam.

Nic mi tak nie poprawia humoru, jak youtu.be/Fend1-nnNKk
Mogę oglądać godzinami! 😜

Kurde, fajna nawet ta nowa AURORA. Wkręciło się! 😁
youtu.be/K17df81RL9Y

MRK boosted

Dzisiaj takich tekściarzy już nie ma…
Izabela Trojanowska, Budka Suflera – Jestem twoim grzechem
youtu.be/Wi3ozyBX9og
(muz. Romuald Lipko, sł. Andrzej Mogielnicki)

MRK boosted

Kiedyś Moka Pot i French Press, od jakichś 3 lat niemal wyłącznie Aeropress. A Wy jak parzycie swoje kawki? 😉
youtu.be/vQVTNscQY0c

Nanocnie…
Cross My Heart Hope To Die – Two Shots
youtu.be/tF6mzxhxNxM

Nanocnie…
Public Service Broadcasting – People, Let's Dance
youtu.be/T0MTqhf9xPo

Nie wiem co takiego jest w tym brutalizmie, ale cholernie mnie pociąga. I to nie tylko w dziedzinie architektury, ale i webdesignu 😍
Archipelag Utopii: brutalizm w Polsce
architectu.pl/artykuly/Archipe

Nanocnie i upalnie zarazem…
The Dø – Slippery Slope (Live Session at Studio Pigalle)
youtu.be/7MFQX51jglc

Niby nic wybitnego, ale po prostu cholernie dobrze mi się tego słucha. Cały dzień na zapętleniu 🙂
youtu.be/iPp2fdHMxTM

Show older
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!