„Głównym problemem jest algorytm mediów społecznościowych decydujący o tym, jakie treści do nas docierają. Skutkiem tego jest uproszczony, zero-jedynkowy obraz świata. Prowadzi to do sytuacji, w której możesz być albo z nami albo przeciwko nam. A jeśli jesteś przeciwko nam, to zasługujesz na to, by zostać wykreślonym, unieważnionym […]
Bardzo ważne jest, byśmy mieli dostęp do szerokiego spektrum poglądów. Zamiast tego mamy do czynienia z cyfrowym odpowiednikiem średniowiecznego motłochu przemierzającego ulice w poszukiwaniu kogoś do spalenia na stosie. Jest to więc straszne dla każdego, kto jest ofiarą takiego tłumu. I budzi moje obawy o przyszłość świata.”
— Rowan Atkinson

@xaphanpl @mkljczk Mam pytanie. Widzę, że na Mastodonie są Listy, które mogę dowolnie tworzyć i dodawać do nich osoby, które śledzę. Wpisy mogą być Publiczne, Niewidoczne, Tylko dla śledzących albo Bezpośrednie. Ale czy istnieje możliwość aby utworzyć wpis, którego odbiorcami będą osoby z konkretnej, utworzonej przeze mnie listy?

101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!