Pinned post

W reklamach VPN-ów obserwujemy powtarzane nieprawidłowe informacje dotyczące tego, przed czym chronią usługi zwane „VPN”. Wyjaśniamy, gdzie te reklamy mijają się z prawdą.

internet-czas-dzialac.pl/odcin

Why did I only link to website and not mention?

Ok so here's the best part of the story. This commission series happened all thx to mastodon! @midline found my drawings here!

Show thread

This was the first illustration I did for internet-czas-dzialac.pl/ if I recall. Just six months ago! I already feel like it lasts for a year or more. So glad every time I get commissioned by these guys! #moa
---
RT @deerbard
🇵🇱 Artykuł o przyszłości internetu (który zresztą polecam przeczytać) z moją ilustracją

🇬🇧 Article about future of internet with my illustration

internet-czas-dzialac.pl/na-ja
twitter.com/deerbard/status/13

@rysiek @Zergling_man @nextcloud @yunohost “ecosystems” in that sense is a capitalist pr rebranding - the true name is “lock in”.

back before around 2009 we used to have these things called “standards” instead.

RT @fightfortheftr@twitter.com

HAPPENING NOW: Protesters are gathering outside @Apple@twitter.com stores across the country to demand Apple abandon it's plan to scan photos and messages on YOUR phone

🐦🔗: twitter.com/fightfortheftr/sta

A jeżeli akurat nie macie tematu na słuchanie, to do poczytania jest m.in. lista naszych ulubionych, szanujących prywatność aplikacji z F-droida - otwartej alternatywy dla Google Play Store:

internet-czas-dzialac.pl/f-dro

Show thread

Witamy nowych użytkowników Mastodona, którzy przyszli tu z Wykopu ;) Niech Fediwerse rośnie w siłę! Zapraszamy Was do posłuchania naszego odcinka podcastu o Mastodonie, Fediwersum i wolności słowa online:

internet-czas-dzialac.pl/odcin

/kuba

@midline Jak określić do kogo należy strona www? (bo czasami jest to trudne)

Anyone else seeing this? I made a comment that included "joinmastodon.org" and got this from Facebook.

Będziemy robili odcinek o zgłaszaniu stron i firm do UODO i UKE. Jakie macie pytania z tym związane? :)

Przy lekturze wytycznych dot. uzasadnionego interesu w RODO można napotkać niezłe kwiatki:

/kuba

RT @panoptykon@twitter.com

A podobno @Jasmina_2050@twitter.com miała "sprawić", że "dane nie będą śmigały po internecie"? Tymczasem, polityka prywatności (która w międzyczasie pojawiła się po polsku) mówi wprost: "dane użytkwników będą udostępniane organizatorom wydarzeń w celach komunikacyjnych i marketingowych". twitter.com/PolsatNewsPL/statu

🐦🔗: twitter.com/panoptykon/status/

It's the "News media, provide a URL or a DOI for the actual scientific article instead of obliquely referring to it" challenge!!

5. W 2020 UODO złożyło dwa zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w reakcji na otrzymaną skargę.

NB w zgłaszanych przez nas naruszeniach UODO czasem poleca nam składanie takich zawiadomień samodzielnie, o ile nam wiadomo jeszcze nigdy nas w tym nie wyręczyło.

Show thread

4. Identyfikatory zawarte w cookies mogą być traktowane jako dane osobowe

Jest także pewna niejasność co do tego, jak w takich cyfrowych sprawach pokrywają się kompetencje UODO i UKE

Show thread

3. Znana nam wcześniej, niemniej jednak ważna obserwacja:

Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, administrator powinien być w stanie wykazać, że osoba ta wyraziła zgodę na operację przetwarzania.

Show thread

2. W 2020 do UODO wpłynęły 6442 skargi.

Starannie i systematycznie pracujemy nad zwiększeniem tej liczby w przyszłorocznym raporcie.

Show thread

Dla porównania budżet UOKiK wynosił prawie 3x tyle:

Subiektywne odczucia zdają się sugerować, że większy budżet przekłada się na bardziej dynamiczne działanie i ciekawszą oprawę graficzną sprawozdań rocznych

Show thread
Show older
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!