Pinned post

Internet jest pełen technologii, które pomagają zarówno nam, jak i wszechobecnym reklamodawcom. Opisujemy najważniejsze z nich i tłumaczymy zasady ich działania.

internet-czas-dzialac.pl/odcin

Polska Press, przekaże dane o Tobie do 830 podmiotów, jeżeli wyrazisz na to zgodę. „Szanujemy Twoją prywatność”

/arek

Typowe zagranie, nie chcesz wyrazić zgody na przetwarzanie twoich danych osobowych dla wszystkich celów? Musisz od klikać każdy z nich.

/arek

W obliczu ostatnich dyskusji w mediach o , przytaczamy nasz odcinek, w którym szukamy odpowiedzi na pytanie: co to znaczy, że komunikator jest „bezpieczny”?

internet-czas-dzialac.pl/odcin

/kuba

Internet jest pełen technologii, które pomagają zarówno nam, jak i wszechobecnym reklamodawcom. Opisujemy najważniejsze z nich i tłumaczymy zasady ich działania.

internet-czas-dzialac.pl/odcin

Ile trzeba wykonać zapytań HTTP aby w przeglądarce sprawdzić status przesyłki @PaczkomatyPL@twitter.com?

...300. Razem pobierając 6MB danych. Dla skali: cała "Lalka" Prusa ma mniej niż 1MB.

Uzależnienia od smartfonów nie dotyczą tylko młodych osób, zaś jedną z przyczyn tego stanu rzeczy są kolorowe, atrakcyjne treści, które podziwiamy na naszych ekranach.

internet-czas-dzialac.pl/odcin

Apple nie oszalał, nikogo nie wodzi za nos, po prostu wchodzi na nowy level braku interoperacyjności...

/ arek

RT @SpidersWebPL@twitter.com

Apple Music Lossless nie zadziała na AirPodsach. Albo Apple oszalał, albo wodzi kogoś za nos
spidersweb.pl/2021/05/apple-mu

🐦🔗: twitter.com/SpidersWebPL/statu

„Zgoda” to jedno z najważniejszych pojęć zdefiniowanych w RODO. Słowo „zgoda” jest jednak często źle używane w politykach prywatności czy dyskusjach na temat bezpieczeństwa danych.

internet-czas-dzialac.pl/odcin

RT @ark_wieczorek@twitter.com

Od 15 możecie posłuchać kolejnego odcinka podcastu "Internet. Czas działać!", oprócz korpomediów, zawsze dostępny na naszych otwartych platformach, szanujących Waszą prywatność! 👇🕵️

internet-czas-dzialac.pl/podca

🐦🔗: twitter.com/ark_wieczorek/stat

Show older
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!