I've finally registered an account on . Can you guys recommend any communities? I'm interested in , , .

Szanowna społeczności, już dziś życzę wam wesołych świąt! A w szczególności:
- repozytoriów pełnych najnowszych wersji pakietów 📂
- kompilacji zawsze zakończonych sukcesem 💻
- całorocznych uptime-ów waszych serwerów ⏳
- cukierkowych ikon na pulpicie 🍬
- ciekawych i pouczających rozmów w ramach otwartych sieci społecznościowych 💬

Zainstalowałem na próbę i... jestem w szoku. Dawno nie widziałem tak dopracowanego distro. I nie chodzi tylko o aspekt wizualny. Dołączony samouczek ma praktycznie wszystko co potrzebne tak początkującym jak i zaawansowanym użytkownikom. System co prawda nie należy do lekkich ale jak mamy nowszy sprzęt to zdecydowanie warto dać mu szansę. Krótko mówiąc: świetny system na desktop.

So I've been looking for a distro that supports HUD, like in Ubuntu 16.04. It turns out that only Ubuntu Mate has this feature. Importantly, they support HUD out-of-the-box. Do you know any other distros with a HUD built-in?

Use instead of Twitter / FB
Use instead of Gmail
Use / instead of Messenger
Use instead of Skype
Use instead of Windows

Stay safe, stay private.

101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!