Twierdzenie takie w ogóle nie dziwi, biorąc pod uwagę, że Putin rządzi Rosją tak, by ta była potęgą. W trudnych czasach ludzie chcą rozwiązań, skłaniaja się wówczas ku dyktaturze. Śniąc o francuskim Putinie, z pewnością chciałby by francuski Putin służył Francji, a nie Rosji.

lukasz boosted

Hej #Polska #Fediverse! Jakie byście polecili:
- instancje/konta mikroblogującej fedi (masto, pleroma, itp)
- instancje/konta mobilizona
- instancje/społeczności lemmy'ego
- instancje/kanały peertube

...dla osób, które o fedi i powiązanych tematach mają zero pojęcia?

Chciałbym zebrać to do kupy i dać ludziom nie tylko info, że fedi jest rzeczą, ale od razu konkretne sugestie instancji wartych uwagi i kont/kanałów/społeczności wartych śledzenia.

Dziękba!

Nie słyszałem ani jednej piosenki niejakiego Matczaka vel Maty. I dobrze mi z tym. Natomiast czytałem fragment jego utworu. Prostactwo i wulgarność. Nie mój styl.

Piękne! Chociaż jest jeszcze gab.com / parler.com!

101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!