” Wszędzie spokoju szukałem i nie znalazłem nigdzie, jak tylko w kąciku z książką”.

Tomasz z Kempen

W taki oto dowcipny sposób reklamował się kiedyś w moim mieście wydział sztuk pięknych 😃

@icd Halo Halo - wysłałem kilka dni temu do Was maila (na kontakt@midline.pl) i brak odzewu 😏

Jakub boosted

Cześć wszystkim,

Mamy przyjemność ogłosić nową wersję PeerTube!

Możliwość automatycznego importu filmów ze zdalnych kanałów, usprawnienia interfejsu, więcej opcji dostosowania instancji i nie tylko… Rozejrzyjmy się i zobaczmy, co przynosi ta wersja!

Informacja

Wpis jest tłumaczeniem artykułu PeerTube v4.3 is out! opublikowanego na licencji CC-BY-SA 4.0 i jest dostępny na tej samej licencji.

Automatyczny import filmów ze zdalnych kanałów

Oto funkcja, na którą wielu czekało – możliwość automatycznego importowania wszystkich filmów ze zdalnych kanałów (z innych platform wideo) na jeden z kanałów PeerTube. To bardzo przydatne, jeżeli jesteś twórcą filmów publikującym na jednej z platform, który chce by jego kanały były dostępne na PeerTube. Możesz też użyć tej funkcji, aby grupować filmy z kilku zdalnych kanałów na jednym kanale. Szczególne podziękowania dla Florent, jednego z administratorów instancji PeerTube Skeptikón za utworzenie tej funkcji.

Aby skonfigurować automatyczną synchronizację kanałów, po prostu wybierz przycisk Dodaj synchronizacji znajdujący się w menu Moja biblioteka -> karta Kanały -> Moje synchronizacje i wprowadź następujące informacje:

Adres URL zdalnego kanału: wklej URL kanału, który chcesz zaimportować
Kanał wideo: wybierz z rozwijanego menu kanał, z którym chcesz go synchronizować

Po zakończeniu synchronizacji, PeerTube będzie śledzić nowe publikacje na zdalnym kanale i automatycznie importować je na Twój kanał.

Możesz też korzystać z tego narzędzia do importowania treści ze zdalnych playlist.

Usprawnienia interfejsu PeerTube

Aby uczynić interfejs PeerTube jeszcze bardziej łatwym w obsłudze, pracowaliśmy z projektantką z la Coopérative des Internets i wdrożyliśmy w tym wydaniu kilka jej sugestii.

Zmodyfikowaliśmy proces tworzenia nowego konta tak, aby niektóre informacje, które musisz znać przed rejestracją, były bardziej zrozumiałe:

tłumaczymy, dlaczego należy utworzyć konto
przedstawiamy zasady instancji i prosimy o ich akceptację
zostaniesz poproszony(-a) o wprowadzenie danych niezbędnych do utworzenia konta
zostaniesz poproszony(-a) o utworzenie pierwszego kanału (możesz pominąć ten krok)
Twoje konto zostaje utworzone

Po lewej poprzednia wersja strony rejestracji, po prawej – nowa

Zmieniliśmy też położenie elementów na stronie logowania, aby umieścić informacje na jej szczycie. Pasek wyszukiwania został przeniesiony w na środek górnej części strony, aby był bardziej widoczny.
Poza tym zwiększyliśmy rozmiar i kolor domyślnej czcionki, aby była bardziej dostępna. Dzięki tym niewielkim zmianom PeerTube będzie dla Ciebie bardziej wygodny.

Lepsza integracja filmów i transmisji na żywo

Jak pewnie już wiesz, jest możliwe zagnieżdżenie odtwarzacza PeerTube na innych stronach (kopiując kawałek kodu HTML, który znajdziesz po wybraniu przycisku Udostępnij -> zakładki Zagnieźdź). Wygodne, prawda?

Aż dotąd, istniał drobny problem z zagnieżdżaniem transmisji – przed i po audycji, osadzony odtwarzacz nie wyświetlał niczego i sprawiał wrażenie popsutego. Aby temu zaradzić, dodaliśmy tekst informacyjny wyświetlany przed (Transmisja jeszcze się nie rozpoczęła) i po jego zakończeniu (Transmisja zakończyła się).

Dodaliśmy też automatyczne odtwarzanie zagnieżdżonych filmów po rozpoczęciu transmisji. Już nie jest konieczne regularne odświeżanie strony. Pamiętaj, że niektóre przeglądarki domyślnie blokują automatyczne odtwarzanie filmów i może być konieczna zmiana ustawień, aby skorzystać z tej funkcji.

Więcej możliwości dostosowywania instancji

Usprawniliśmy zarządzanie PeerTube przez administratorów. Jako administrator, możesz teraz:

wykonywać wsadowe działania na sfederowanych instancjach
Wykonywanie wsadowych działań (wybór wielu elementów, aby zastosować na nich to samo działanie) było już możliwe w karcie Ogólne (użytkownicy, filmy i komentarze). Jest teraz dostępne dla stron w karcie Federacja. Bardzo przydatne, jeżeli chcesz usunąć jednocześnie wiele subskrypcji lub odrzucić wielu obserwujących. wyłączyć transkodowanie wysyłanego filmu lub transmisji
Jako administrator instancji, możesz wybrać rozdzielczości, do których transkodowane są wysyłane filmy. Dotąd, PeerTube zawsze transkodował oryginalny plik wideo, nawet jeżeli jego rozdzielczość nie była aktywna. Może to być uciążliwe dla niektórych instancji. Teraz możliwe jest wyłączenie transkodowania oryginalnego wideo, jeżeli jego rozdzielczość jest wyższa od maksymalnej. Aby to zrobić, przejdź do menu Administracja -> karta Konfiguracja -> Transkodowanie VOD i zaznacz pole przy Zawsze transkoduj oryginalną rozdzielczość.


usunąć określony plik wideo
Przechowywanie wielu wersji jednego wideo może szybko zwiększyć zużycie przestrzeni dyskowej. Teraz możesz usunąć określone pliki z interfejsu webowego. Może to być bardzo przydatne, kiedy – na przykład – chcesz usunąć wszystkie pliki większe od rozdzielczości, którą włączyłeś(-aś) na instancji.

A poza tym

PeerTube jest teraz dostępny w dwóch nowych językach – Toki pona i chorwackim!

Dokonaliśmy kilku optymalizacji, aby oprogramowanie było lepiej skalowalne. Dzięki temu wydajność została znacznie poprawiona.

W tym wydaniu wprowadzono wiele innych usprawnień. Możesz przeczytać pełną listę pod adresem https://github.com/Chocobozzz/PeerTube/blob/develop/CHANGELOG.md.

Na koniec przypominamy, że w lipcu uruchomiliśmy narzędzie do zbierania informacji o oczekiwanych potrzebach. Chcemy wiedzieć, czego twórcom treści, miłośnikom wideo i nietechnicznym osobom brakuje w PeerTube, lub jakie zmiany chcieliby zobaczyć. Zapraszamy do wypowiedzenia się w Let’s improve PeerTube! A jeżeli nie masz szczególnej weny, możesz zagłosować na jedną z 80 już opublikowanych propozycji. Przy okazji, dziękujemy wszystkim osobom, które opublikowały swoje propozycje i tym, którzy na nie głosowali.

Dziękujemy wszystkim współtworzącym PeerTube!
Framasoft

https://fediverse.pl/blog/wydano-peertube-v4-3/

Jakub boosted
Jakub boosted
Co dalej z reklamą internetową? Sprawa przeciwko IAB Europe w pytaniach i odpowiedziach
panoptykon.org/iab-sprawa-tcf
Jakub boosted

‘Degrowth’ is a term that is increasingly mobilized by scholars and activists to criticize the hegemony of growth – and a proposal for a radical reorganization of society that leads to a drastic reduction in the use of energy and resources and that is deemed necessary, desirable, and possible. Degrowth starts from the fact – demonstrated by an increasing number of studies – that further economic growth in industrialized countries is unsustainable.

versobooks.com/blogs/5417-the-

Jakub boosted

We love free software. With much thanks to the talented @SachaChua for illustrating the reasons. See sachachua.com/blog/ for emacs news and more!

Jakub boosted

"Digitalizacja jakiegoś zadania nie oznacza, że unikniemy jakichkolwiek błędów – za to gwarantuje, że jeśli już błąd się zdarzy, to będzie działać na skalę masową."
Człowiek vs komputer (Gojko Adzic)

Jakub boosted

Have you visited our LibrePlanet wiki page lately? It's filled with free software information -- and it's an important tool for connecting with your fellow free software supporters. Check it out and **get involved!** libreplanet.org

Jakub boosted
Show older
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!