Jakub boosted

RT @EP_PegaInquiry: ‼️ @EP_PegaInquiry MEPs sent a letter to @Europol Executive Director Catherine de Bolle asking the agency to propose investigations into spyware abuses in 🇪🇺.

(1/2)

🐦🔗: nitter.eu/ErnstCornelia/status

Jakub boosted
Jakub boosted
Jakub boosted
Jakub boosted

If you have an indepdently hosted WordPress blog, you can turn it into a Fediverse server using a special plug-in. This means that people on Mastodon etc. can follow your blog and interact with it.

You can install it on your blog by logging into the WordPress dashboard, go to Plugins > Add New, then search for "ActivityPub". The plug-in you want is called "ActivityPub" and is by Matias Pfefferle.

You can also see more info about it at wordpress.org/plugins/activity and the author is on the Fediverse at @pfefferle

Once it's installed, you can find the blog's Fediverse address in your WordPress dashboard's Users section, it's listed at the bottom of the user's profile options. You can copy and paste this address into the search box on Mastodon etc to interact with that user's blog.

You'll also see an ActivityPub section in the Settings menu.

Note : This plug-in only works on independently hosted WordPress-powered blogs. It doesn't work on Wordpress.com free blogs.

#WordPress #Fediverse

Jakub boosted

Any Kotlin developers here? I'm willing to put a bounty on a PR for this issue:

github.com/streetcomplete/Stre

Boosts welcome!

Naszła mnie ostatnia wątpliwość dotycząca kupowania książek - ebooki czy papierowe?
Pomijam oczywiście kwestie związane z samą romantyczną materią przedmiotu 🙂
Ostatnimi czasy kupuję chyba więcej papierowych, bo zależy mi na wspieraniu lokalnych księgarń, które łatwego życia nie mają.
Z drugiej strony wersja elektroniczna nie zużywa papieru i nie zajmuje miejsca, którego mam duży deficyt.
Może jakimś rozwiązaniem byłaby opcja kupowania ebooka w lokalnej księgarni — wówczas część kwoty trafiałaby do kasy księgarza?

Macie może jakieś przemyślenia na ten temat?

Jakub boosted

Dziś sobota - można wyskoczyć do galerii 😎

Jakub boosted

Nie wiem czy to do końca (mój?) ale niech będzie:

Jest piątek.
Idę sobie korytarzem w moim chińskim akademiku, podchodzi do mnie znajoma z Kazachstanu.

Gadamy chwilę (jej angielski jest kiepski), po czym ona pyta mnie "Can I come?". Na co ja (bo jestem tak miła), mówię "Sure, come, we'll hang out". Wygląda na dziwnie ucieszoną, ale nic, żegnamy się i odchodzę.

Jest sobota.
Rano idę do pracy, do akademika wracam późnym popołudniem.
Po czym orientuję się, że moja koleżanka z Kazachstanu wprowadziła się do mojego pokoju (z łóżkiem, wszystkimi, gratami) i gotuje coś w maszynce do ryżu.

Myślę sobie WTF?

Mieszkała ze mną tydzień.

Popłakała się jak jej powiedziałam, że musi się wyprowadzić, bo wolę mieszkać sama.

Czuję się winna po dziś dzień 😅

Jakub boosted

"It's fun to share!" This is a moment from a talk at #LibrePlanet 2019 by Bdale Garbee entitled "Freedom is fun!" Check out the talk on MediaGoblin (u.fsf.org/lp191) and consider sharing your project at #LibrePlanet2023 via u.fsf.org/3tw

Jakub boosted

"System aukcji reklamowych został celowo tak zaprojektowany, żeby ukryć przepływy danych i ograniczyć odpowiedzialność poszczególnych graczy."

panoptykon.org/iab-sprawa-tcf-

Jakub boosted

I love how this badly designed ad sums up the whole of green capitalism.

Save up to 14% of the planet!

#sustainability #capitalism #solarpunk

Jakub boosted
Czy pozbędziemy się wyskakujących okienek? Sprawa przeciwko IAB Europe w pytaniach i odpowiedziach (część 2)
panoptykon.org/iab-sprawa-tcf-…

Niezmiennie urzeka mnie łacińska nazwa tego sympatycznego stworzenia: Bombus terrestris 🙂

Tutaj złapany na spacerze.

Jakub boosted
Jakub boosted
Show older
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!