Ciekawe, że jak któremukolwiek socjaliście, chcąc udowodnić, że faszyści/naziści byli socjalistami przedstawisz rozwinięcie skrótu N.S.D.A.P. zaraz podają jako kontrargument Koreańską Republikę Ludowo-Demokratyczną. Zupełnie jak byśmy nie znali cynizmu lewaków... BTW wszyscy po tym samym szkoleniu?

"Tak czy inaczej, chciałbym, abyście wynieśli stąd pewność, że socjalizm taki, jak ja go rozumiem, nie zajmuje się szczęściem pojedynczych jednostek, lecz wielkością i przyszłością całego narodu. Jest to socjalizm heroiczny." A.Hitler

"Jestem nie tylko tym, który przezwyciężył marksizm, jestem też wykonawcą jego idei, jeśli to, co marksizm chciał i co w nim uzasadnione, odrzeć z żydowsko-talmudycznego dogmatyzmu" A. Hitler.

Wystarczy poświęcić godzinę na obejrzenie wykładu byłego agenta KGB aby zrozumieć z czym mamy dziś do czynienia.
youtu.be/lWIpFvGrNak

Kermitx boosted

spowoduje, że zakłady nie spełniające norm przeniosą się do krajów z poza UE i w ten sposób cena na produkowany przez nie asortyment wzrośnie ponieważ doliczą cło, koszty transportu oraz koszty przeprowadzki. Dla środowiska bez zmian. Tak wygląda geniusz ekodebili z UE.

Kermitx boosted

Odczłowieczanie zwierząt jako przejaw faszyzmu, tego jeszcze nie grali...

😂

Faszyzm, wszędzie faszyzm i homofobia 😂

Gdyby ktoś chciał postawić sobie w domu serwer WWW ale nie miał odpowiedniej maszyny... Okazuje się, że wystarczy kalkulator Casio fx-9750GII

fxip.as203478.net

Fajna zabawka dla dzieci z Tajwanu... Koniecznie z dźwiękiem :) (Ja już zakupiłem na Allegro) youtu.be/hs4TY4ML6_U?t=21

Show older
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!