To uczucie kiedy ludzie młodsi od Ciebie, rozpaczają na tiktoku, że są starzy, bo nie rozumieją co to śpiulkolot.

@flamenco108 is working on a stenotyping system for the Polish language, and as it will need more keys than the English systems, there was a need for an affordable stenotype for it. I tried to build something for around $50 that would be easy to assemble.

@flamenco108 zobacz do czego ludzi doprowadzili. Przepraszasz mnie, bo mógłbyś mnie urazić ;-)
Nie przejmuj się, nie każdy jest takim mikrocefalem by wierzyć w te wszystkie lewicowe brednie i zabobony.

Pisz swobodnie, najwyżej ktoś cię zbanuje.

Reading books on anthropology really makes you realize how atypical, strange and unlikely the "western culture" is, with its extreme individualism, unprecedented specialization, frantic focus on material possessions and insane treatment of everyone around us as hostile strangers. This is very rare, enjoy it while it lasts.

Niesamowite. To się naprawdę może udać. Pierwszy otwarty polski system stenotypii.
```
{
...
"XTPULBT": "żółt",
"XTPULBW": "żółw",
"XTPULBSO": "żółć",
"XTPIA": "żą",
"XTPIAC": "żądz",
"XTPIAGW": "żącz",
"XTPIAT": "żąt",
"XTPIALT": "żądl",
"XTPIAB": "żąp",
"XTPIAW": "żąw",
"XTPIATO": "żąć",
"XTPIALB": "żął",
"XTPEI": "żę",
"XTPEIT": "żęd",
"XTPEITO": "żęć",
"ZTPLJA": "żła",
"ZTPLJACB": "żłach",
"ZTPLJECS": "żłem",
"ZTPLJAU": "żło",
"ZTPLJAUB": "żłop",
"ZTPLJAUCS": "żłom",
"ZTPLJEU": "żły",
"ZTPLJU": "żłó",
"ZTPLJUB": "żłób",
"ZTPLJUW": "żłów"
}
```
stenografia.pl/blog/

Praca nad odzyskaniem wpisów blogowych dobiega końca. Projekt stenotypia wchodzi w trzeci etap.
stenografia.pl/blog/

Zakończona praca nad zbudowaniem i obliczeniem korpusu językowego. Teraz pora na nieco trudniejszą pracę w postaci stworzenia słownika do stenotypii.

Z 4 uli 9 odkładów, czyli z 4 zrobiło się 13. Wynik taki sobie. Jeszcze zobaczymy, ile się usamodzielni, czyli wychowa nową matkę.

Ciemny mrok pszczeli. Z 38 pni jesienią zostało mi do dziś tylko 8. Pasieka do odbudowy przez następne 3 lata.

Kolejny element ma drodze tegorocznych prac pasiecznych: obniżenie klina rozdzielającego dla robienia wycięć. Dwie godziny na gumówce.

Witam. Nie wiem, czy stara netykieta już umarła, więc tak na wszelki wypadek.

101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!