Po lewej posłanka wolnorynkowej partii Razem, która nawołuje konsumentów do zmiany swoich nawyków, a po prawej jakiś komunista, który chce wszystko regulować i mówić, jak mają zachowywać się prywatne firmy.

Also, some folks have mentioned on the fediverse that they don’t have a web site to link to… please feel free to use the link to your fediverse account (Mastodon, etc.)

But please don’t link to people farmers like Twitter, Facebook, etc., or to sites with trackers from them.

I’m going to look through the links today and contact you to see what we can do if any look problematic.

web0.small-web.org

#web0

Show thread

web0 manifesto

“…web0 is web3 without all the corporate right-libertarian Silicon Valley bullshit.”

web0.small-web.org

Sign your name and join me in starting the year as you mean to go on: without tolerating any bullshit.

Happy New Year! :)

#web0 #SmallWeb #SmallTech

Fuck Facebook and NFT.
WE are the real Metaverse. WE are the actual Web3.0. WE are open, decentralized, empowering, not THEM.

The world hasn't seen a network quite like Fediverse. Such networks need a name and a definition, and they STOLE it from us. They played you like a goddamn fiddle.

I've managed to create a bridge between the facebook messenger and the telegram. It's not working perfectly and probably it could be better configured, but it's possible to have a group conversation.

Udało mi się postawić bridge między facebook messengerem a telegramem. Nie działa idealnie, pewnie trzeba będzie trochę więcej pogrzebać w konfiguracji, ale da się prowadzić grupową konwersację.

For everyone in the EU who wants to work on the future of social media, the metaverse, interoperability and openness.

Please don't start working for Facebook. You won't be part of the solution, you won't improve the world. At most, you will hinder the actual technical innovations we both dream of.

Organise yourselves, look for leaders to start a co-operative or nonprofit and work with everything you have to bring the true vision of ethical technology to the masses.

about.fb.com/news/2021/10/crea

It's time we dusted off these ideas again and stepped away from the evolutionary dead end of centralised systems and large providers. It's time we helped people and gave them an Internet for the commons.

Show thread

"Then, deals with people... a lot!"

submitted by the_man_with_none

Jeżeli zależy wam na ochronie środowiska naturalnego, nigdy NIE KUPUJCIE NICZEGO OD APPLE!

Wielu producentów sprzętu elektronicznego, w tym #Apple, jest odpowiedzialnych za generowanie ogromnej ilości odpadów, sprzętu który jest jeszcze w dobrym stanie, ale ponieważ producent przestaje go wspierać i wydawać aktualizacje oprogramowania, coraz więcej aplikacji przestaje być kompatybilnych ze starą wersją systemu operacyjnego. Często dochodzi do sytuacji, w której jakaś aplikacja wymusza na użytkowniku zaktualizowanie jej, jednak aktualizacja nie jest już dostępna na tą wersję systemu, z kolei nowsza wersja systemu nie jest już dostępna na to urządzenie. W końcu użytkownik jest zmuszony do zakupu nowego urządzenia, a to przynosi producentowi zysk.

...

#ecology

I've fallen off of advent of code for this year, the pressure of getting through each day in the same day that they are posted got too much for me, and I'm not good enough to do these fast, I will probably continue on trying to get them, but I haven't been able to do it well for the last couple of days, so I'm throwing in the towel.

Często obecność funkcji „smart” występuje z istotnym pogorszeniem użyteczności, prywatności i trwałości urządzenia. Więcej o tym dowiecie się w najnowszym odcinku podcastu „Internet. Czas działać!” 🌎🦾🤖

video.internet-czas-dzialac.pl

Próbuję zasubskrypować kanał na PeerTube kożystając z konta na Mastodonie. Wpisuję "deBroglie@101010.pl" jako "remote account" i dostaję error: "Cannot fetch information of this remote account". Próbowałem na dwóch różnych instancjach PeerTube. Wie ktoś może, jak to mogę naprawić?

fav = encouraging cheer for him to defeat the bad guy
boost = give him your energy for the spirit bomb

Show older
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!