Pinned post
Pinned post

Uczestniczki strajku kobiet domagają się obecności większej liczby posłów na mediach społecznościowych opartych o otwarte standardy.

czerwiec boosted

Wszystkich zdegustowanych tym tuutem przepraszam; zdaję sobie sprawę, że mogłem go opatrzyć CW: Warszawa.

Show thread

Niech ktoś powstrzyma szalejącą kontemplację

czerwiec boosted

Podludzie mający konta par na f*cebook i zakładający tam konta niemowlakom.

„Odleglościomierz” to:

Każdy lubi darmowe oprogramowanie ale robić to nie ma komu echhhh

Google powinno zostać permanentnie odłączone od internetu, dokonaj na mnie konwersji ideowej.

Show thread

Subject: URGENT RESPONSE IS NEED FOR FUNDS TRANSFER
spf=pass smtp.mail=mrs.lindabrown7@gmail.com; dkim=pass header.i=@gmail.com

Show thread

Subject: ''How are you today?
Subject: Good Day My Friend,
Subject: Re:.Re:
Subject: Attention Customer
Subject: Re:Please Read This Carefully and Respond
...

Show thread
czerwiec boosted
czerwiec boosted

Nie mogłem się powstrzymać. Wygląd kupy ma znaczenie. To trzeba wiedzieć o własnych stolcach [rysunki, tabele]

zdrowie.gazeta.pl/Zdrowie/7,10

Mi się śniła dzisiaj ogromna biedronka zjadająca arbuza

Muzyką relaksacyjną możemy nazwać muzykę, która pozwala opuszczać najmniej wygodne warunki opisujące obszar dopuszczalny.

Piotr miał cię za swą dziką rządzę,
Jan za to, że jest piękny ciałem,
Alojzy miał cię za pieniądze,
Ja -- zawsze cię za k...ę miałem.

(z opisów na gg)

Show older
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!