Pinned toot

Hey! I've created this cute doggies bot @PuppersBot
I'm still debugging it a bit, but it already posts doggies quite well.
So if you also love doggies, you can follow it!
I'd be glad 😁

cool b0y pic below

O lol to nieironicznie były poseł z ramienia partii Kukiz XD

Show thread

Wszystko musi być "Smart", smart-tostery, smart-wagi smart wszystko
telefon powinienem być wymieniany razem z końcem umowy u operatora, najlepiej żeby producent tego telefonu w tym czasie zakończył wsparcie i żeby (telefon) zaczął ciąć.

Damn i nagle zdziwko, że niepochamowama produkcja niepotrzebnej elektroniki ma swoje konsekwencje
cnbc.com/2021/05/07/chip-short

crusom boosted

A że byłem bardzo zamyślony, to zamiast napisać "101010.pl", napisałem:

Show thread

A że byłem bardzo zamyślony, to zamiast napisać "101010.pl", napisałem:

Show thread

God damn, chcialem wyslac zdjecie na masto i zamiast wpisac 101010 z jakiegos powodu napisalem odruchowo messenger
w chuj dziwne to bylo

-Sąsiad który robi remont od 1.5 miesiąca,
-Młodzież z głośnikami,
-Samochodoza,
-Motory,
-Jakieś cykliczne kłótnie rodzinne,

Damn, ja chcę wreszcie w góry, w końcu jestem włóczykij

crusom boosted

"Are you a human?
-yes
-no" (captcha)

to be, or not to be, that is the question

crusom boosted

Dzisiaj była nowość: Drugie Danie! To prawdziwa innowacja. Kto wie, może kiedyś będzie nawet deser!🤔

Jak to mówią:
Żar leje się z nieba

Stawiam hipotezę, że osoby dyskryminujące (rasiści, seksiści itd.) w większości same były marginalizowane w przeszłości, dlatego teraz wyżywają się na słabszych.
Zapraszam do dyskusji

crusom boosted
crusom boosted

Skoro Bóg jest taki mądry, to na chuj stworzył komary?

Polećcie mi jakąś spoko pastę termoprzewodzą

Bo wymienić raz na 6 lat i to fabryczną do tego
To chyba wypada

Show older
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!