It's the first time when I've just removed dust from a sensor of my Sony Alpha. What a stressful operation it is 😅 Everything went well!

I've noticed that zoom lenses can draw dust into a body.

Zapraszam do najnowszego artykułu i odcinka podcastu Internet. Czas działać! Tym razem mówimy o RSS, technologii, dzięki której nie będziecie podatni na algorytmy podsuwania treści.

internet-czas-dzialac.pl/odcin

Oooh, there will be a continuation I think! Cross your fingers :) #tw

RT @deerbard@twitter.com

My friend makes music and last year he asked me for very specific drawings for his clip. It is now published and I'm amazed what magic he did to these silly little doodles. Music is instrumental, don't wait for vocals :)

youtube.com/watch?v=Xfs64vbbWB

#art #tw #mastoart #music

Shotwell działa całkiem dobrze, ale jak zaimportuje zdjęcia z dysku, a później uruchomię go bez dysku to muszę importować na nowo pliki >.<

Show thread

Czy ktoś tutaj robi dużo zdjęć i operuje RAWami na linuksie? Szukam apki, która nie zawiesza się na byle katalogu z 1000 zdjęć 🤔

"The first problem of the 21st century."

submitted by inmyyead

Europe's digital future is in our hands. Data protection must not be undermined by trade agreements. European citizens should be able to enjoy content in their language without discrimination. The use of Free and Open Source Software should be more prominent. More in my speech. peertube.european-pirates.eu/v

Żeby zapłacić fakturę w VirignMobile, muszę wyłączać mojego Pi-hole'a 🙃

RT @ark_wieczorek@twitter.com

Nie macie pojęcia, o czym piszecie, słyszeliście o fingerprintach? Dane pozyskiwane przez Audacity wg ich polityki prywatności można perfekcyjnie wykorzystać do identyfikacji konkretnego usera. twitter.com/SpidersWebPL/statu

🐦🔗: twitter.com/ark_wieczorek/stat

Open-source reminder, NextDNS and OpenDNS are freemium and proprietary.

Show older
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!