I znowu mogę się pochwalić - tym razem jako członek zarządu Sekcji informatyki szkolnej przy PTI.

sis.pti.org.pl/profile/adam_ju

Nie wiem, może powinienem napisać wcześniej. Ale dzisiaj jesteśmy na Cyberiadzie.

experyment.gdynia.pl/events/no

Jednak systemy Windows potrafią dawać człowiekowi pracę ;-)

Skłot "Samowolka" we Wrocławiu został zaatakowany przez grupę około 15 uzbrojonych neonazistów.

Od czasu medialnej nagonki urządzonej przez "dziennikarzy" TVN jego adres hula po każdej skrajnie-prawicowej grupie w internecie jako cel do zwalczania.
W imię taniej sensacji i bredni o świętej własności liberałowie mogli się właśnie przyczynić do śmierci młodych ludzi, których nie stać na godne warunki do życia.

Więcej informacji podamy kiedy zdecydują się upublicznić je mieszkańcy.

Czemu emaili Dworczyka nikt nie dementuje?
Bo emaile są podpisywane kluczami serwerów które je autoryzują, więc istnieje pewien sposób aby udowodnić prawdziwość tych emaili. W wątku trochę bardziej szczegółowo. 1/4

@pepemao A... juz wiem, do czego to napisałeś. W sumie masz rację, a moi uczniowie dzisiaj powiedzieli, że jedziesz po mnie i abym cię tu zrównał z ziemią. Ale tak jest, gdy nie znają kontekstu... Hej!

Dzisiaj wystawiłem moje pierwsze oceny w życiu ;-) Za wiedzę o prawie autorskim.

Wszystkich moich znajomych zapraszam 10 września na Warszawskie Targi Książki - namiot 6F.

@mkljczk @Dobromir_Sosnierz

Hmm.. no tak... zaczynamy się tu urządzać już... jak mawiał Kisiel.

@mkljczk To oni w ogóle takie reklamy puszczają? Nawet nie wiedziałem, bo mi się nie wyświetlają... Ech, kreatywność ich nie zna granic...

@seachdamh @pronto - Pronto - nie mam czasu na czcze gadanie. Napisz swoją wersję i już, jak ci się moja nie podoba.

Show older
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!