What could I do? Teaching materials - this time for primary school with Python of course... This challange has begun ;-)

Zaczynam pisać scenariusze edukacyjne dla drona ....
I am starting write edu scenarios for primary school for drones . rocks!

Każdy dzień przynosi nowe efekty. Oto moje dzieci: układ mechatroniczny i biblioteka do jego obsługi. - opis na stronie pytechbrain.edu.pl - teraz szybki test i efekt działania w jednym - a przy tej okazji już w przyszłym tygodniu kilka nowych elementów.. 0.8.2 już się pisze.... i changelog też.

, - Taki projekcik API, które w bazie 4 000 000 (4 milionów) sieci IP/16 będzie wyszukiwać, czy podany CIDR się gdzieś zawiera. Wyniki niezłe - 50 IP sprawdza < 0.02 sekundy ;-) - ktoś szuka programisty Python'a?

dla nauczycieli szkół podstawowych. Może jeszcze nie wiecie, ale teraz już w klasach 7-8 SP wprowadzany jest Python. Oczywiście nie Flask, Django czy fast API, nie dekoratory ani nie lambda ;-) Proste for czy if to już bywa wyzwanie. Aby dobrze nauczyć nauczycieli, też potrzeba specyficznego podejścia.

Razem z Barbara Halska i Marek Grzywna, przy współpracy z EDUSense S.A. i Katarzyna Czarnecka, zapraszam na Life Webinar fb.me/e/1ENtnbRjh - opowiemy, jak możecie używać czegoś fantastycznego, czyli świetne rozkłady materiału i moc inspiracji i pomysłów. Bądźcie z nami! Na YT nagranie udostępnimy po webinarze, więc będzie można zobaczyć.

Tylko dla znajomych. Poszukuję 3 osoby (młodzież 17-23 lata), chętnych (płeć nieważna) do zrobienia projektu w Python: ChatBot do sieci Matrix. Ja dam swój czas i wskażę materiały (w języku angielskim) i będę nadzorował pracę zespołu na GitHub. Zrobię też kilka spotkań online i wytłumaczę pewne elementy. W zamian potrzebuję chętnych lub chętne i trochę pracy nad kodem i testowaniem. I trzeba będzie nagrać dwa filmiki reklamowe do tego projektu.

101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!