Po powrocie do domu zauważyłem że urwał mi się jeden guzik przy spodniach.
Teraz mi smutno, bo nie mam zapasowego 😔

Właśnie byłem na dworcu i jakiś fotograf z Niemiec mnie spytał, czy może mi zrobić zdjęcie, bo interesująco wyglądam.
Gdybym wiedział, że mnie takie przygody czekają, to bym przynajmniej wyprasował ubrania

Ehh...
Sezon alergiczny wchodzi w pełnię.
Lubię przyrodę, ale niestety bez wzajemności 😞

Jak widać przepisy, których zrozumienie wymaga tytułu profesora i 200 lat doświadczenia to problem stary jak świat

Chciałem coś zeskanować na drukarce przy użyciu telefonu, więc pomyślałem że skorzystam z tej dedykowanej aplikacji do drukarek HP.
Jednak użyję interfejsu webowego.

Ganderonus boosted

Jaka jest wasza opinia na temat mięsa z laboratorium? Nie chodzi o jakiś zamiennik pochodzenia roślinnego, tylko o takie normalne mięso, wyhodowane bez udziału zwierząt. Pytanie oczywiście nie dotyczy wegan.

Czy są w ogóle jakieś duże różnice pomiędzy różnymi rodzajami detergentów? W warsztacie zawsze wszystko myję płynem do szyb.
Oprócz podłogi. Podłogę myję płynem do naczyń 🙃

Jaka jest wasza opinia na temat mięsa z laboratorium? Nie chodzi o jakiś zamiennik pochodzenia roślinnego, tylko o takie normalne mięso, wyhodowane bez udziału zwierząt. Pytanie oczywiście nie dotyczy wegan.

Przebywanie blisko wzmożonego ruchu ulicznego powoduje nie tylko długoterminowe problemy zdrowotne, takie jak większe ryzyko zachorowania na raka, ale również natychmiastowe i ciągle
gu.se/en/news/better-residents

Te wszystkie domyślne awatary już mi się w oczach plątają. Trzeba by sobie jakiś ustawić. Tylko jaki? Nie będę przecież sobie zdjęcia robił 🤔

Nie podoba mi się pomysł tak głębokiej ingerencji w gospodarkę. Według mnie, skoro problemem jest wyrzucany plastik, to należałoby utrudnić jego wyrzucanie. Rynek by wtedy samoczynnie wyparł użycie plastiku. Ludzie nie chcieliby go kupować, bo mieliby problem z pozbyciem się go, więc w sklepach zaczęłoby się pojawiać mnóstwo produktów plastik-free.
Dodałbym jeszcze do tego kilkukrotne zwiększenie kar za palenie w piecu lub wywożenie do lasu.
norwegianscitechnews.com/2022/

Nareszcie wolne. Można nadrobić artykuły na RSSie, bo trochę ich się nazbierało przez ostanie kilka dni

Jeszcze ze 2 lata potrzyma.
Pat i Mat byliby dumni 😅

PS. Tak, nie zastanowiłem się i wywiercilem najpierw otwory po złej stronie czopu.

Wielu przeciwników elektrowni atomowych mówi, że ogromnym problemem są odpady radioaktywne przez nie generowane. Nawet jeśli rzeczywiście by były zwykłymi odpadami, z którymi nic nigdy nie będzie się dało zrobić, to i tak lepszym rozwiązaniem jest trzymanie odpadów w beczce, niż pompowanie ich do atmosfery i udawanie że znikają.
odysee.com/@veritasium:f/the-m

Show older
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!