Follow

Witam. Jest tu jeszcze ktoś wart obserwowania ?

· · Web · 6 · 2 · 2

@sorek @Dobromir_Sosnierz Najlepiej założyć partyjny serwer. Chętnych ściągnąć, a resztę crosspostować z twittera/fb

@Dobromir_Sosnierz

- @jaczad
- @eris
- @realcaseyrollins
- @alex (user contains large amounts of soy)
- @rmsbot
- @matrix (infinite source of memes)

And last but not least:
- @RekietaLaw
@Dobromir_Sosnierz no i @Noided, tych ludzi traktować jako wektory i szukać sobie innych dalej

@Dobromir_Sosnierz specjalnie konto tu założyłem i w końcu ulubiony poseł się pojawił :) Szacun za ten ruch. Jedyne prawidłowe rozwiązanie. Wolność słowa ponad wszystko

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!