Follow

Witam. Jest tu jeszcze ktoś wart obserwowania ?

· · Web · 5 · 2 · 2

@kuba raczej lepsze ode mnie, nie ma shitpostu i pierdolenia od rzeczy

@Dobromir_Sosnierz

@sorek @Dobromir_Sosnierz Najlepiej założyć partyjny serwer. Chętnych ściągnąć, a resztę crosspostować z twittera/fb

@Dobromir_Sosnierz specjalnie konto tu założyłem i w końcu ulubiony poseł się pojawił :) Szacun za ten ruch. Jedyne prawidłowe rozwiązanie. Wolność słowa ponad wszystko

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!