Pinned post

A może powinienem się nauczyć stenografii anglojęzycznej, zamiast polskiej…

Pinned post

.scy i .scy akademicy i studenci ( ) zaznajomieni z , z jakich akademickich serwerów news korzystacie i co możecie o nich powiedzieć?

Pinned post

Szukam pokoju 1-os lub 2-osobowego w odległości pieszej bądź krótkiej rowerowej od kampusu , pilnie bardzo na dniach

> postulat lewicy razem o zastąpieniu w tym roku egzaminu ósmoklasistów konkursem świadectw uznawany za strzał w stopę dla uczniów klas ósmych

generalnie, wakacje podczas wciąż trwającej epidemii i tak będą bezwartościowe, a przynajmniej dla tych z rozsądnymi rodzicami, więc moim zdaniem powinien zostać przesunięty jeden rok szkolny

scrolling through adminfe pleroma settings i noticed that theres user bg upload size limit, feels so weird that i didn't know about user backgrounds earlier

skoro główną przyczyną epidemii są podróżujący ludzie, to może by tak wprowadzić podatek od podróży? ciekawe zagadnienie

RT @magda_space@twitter.com

Dlaczego zrobienie z nadchodzących wyborów prezydenckich głosowania elektronicznego jest złym pomysłem:
- CZAS. W niespełna dwa miesiące nie ma szans na stworzenie systemu dającego jakiekolwiek poczucie bezpieczeństwa.
- WYKLUCZENIE CYFROWE. Dużo się mówi o frekwencji (1/n)

🐦🔗: twitter.com/magda_space/status

Dla mnie najważniejszym argumentem przeciwko głosowaniu cyfrowemu jest to, że nie można wtedy sprawdzić, czy ktoś nie głosował pod przymusem.

W obecnej sytuacji może lepiej będzie po prostu wydłużyć wybory tak aby trwały np. 2 tyg i ludzie nie będą musieli się tłoczyć

Show thread

używamy w rodzinie wszyscy ciągle Telegrama, mama oprócz Telegrama używa Messengera i czasem próbuje mi coś na nim pisać, co bojkotuję, ale teraz… właśnie dostałem od niej SMSa "Przelacz sie do aplikacji Viber. hxxps://vb.me/switchToViber"

kiedy przerzucasz się na Polski(214) QWERTZ i czasem zamiast apostrofu w angielskim pisze ci się "ą". wzchodzi śmiesynie cyasem

A może powinienem się nauczyć stenografii anglojęzycznej, zamiast polskiej…

Miałem dzisiaj być na pierwszych zajęciach z mojego obranego WFu — gimnastyki choreograficznej STEP, ale przespałem bo było na rano. Nigdy się ze STEPem jeszcze nie zetknąłem — co mogło ominąć mnie na pierwszych zajęciach?

chce ktoś może domeny nieha.pl i niehand.pl, kończą się 10 lutego

So Adobe is making things that act like malware for sure. You click the "change default" thing and it pops up a window and paints transparent gray on everything with a message telling you what to do. Move the window and the message moves with it.

#FramaC WP just threw at me that #ACSL lambdas are not supported yet. How the hell am i supposed to use \numof ?! #framacWP #formalmethods

I have time to figure it out till Dec30

.scy i .scy akademicy i studenci ( ) zaznajomieni z , z jakich akademickich serwerów news korzystacie i co możecie o nich powiedzieć?

Chyba zacznę mieć podstronę na swojej stronie wydziałowej z listą książek które mam wypożyczone, do kiedy, a które niedawno oddałem. Bo biorę takie unikalne kwiatki za każdym razem, eh. Może rozpiszę standard protokołu takich podstron CSV? Pliki: książek, i znanych innych instanc

@olxpolska: "dbamy o UX"
Also @olxpolska: nie pokażemy Ci treści wiadomości w powiadomieniu email

I'm a user of vanilla Emacs now. I intend to try using default #Emacs configuration in the #Prowoc #MWPZ team programming championships (i'm starting as a single person) (preparations: Fri 17CET, championships: 9CET). I prepared myself notes with all CC-mode and related bindings.

Show older
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!