Livestream KSW 51 to jakaś kpina. Używa ledwo 1/32 przepustowości mojego połączenia i co chwilę się wiesza, w 540p. Poważnie? Za takie coś 40 zł zapłaciłem? Nigdy więcej. Niezła kasa jak za dostęp do streamu, a jakość iście gówniana. Nie przez moje połączenie tylko gówniane serwery KSW.

Follow

@pskosinski nie lepiej znaleźć transmisję od jakiegoś 12-latka?

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!