Home to 212 users
Who authored 1,805 statuses

Zasady instancji

Główną zasadą jest trzymanie się polskiego prawa i kultury osobistej, jednakże poniższe czynności mogą skutkować usunięciem posta lub zablokowaniem konta:
- Agresywna reklama
- Wstawianie erotyki lub innej treści która nie powinna być oglądana przez osoby małoletnie bez użycia treści ukrytej (przycisk CW)
- Agresywne zachowanie wobec innych użytkowników