No siema, chyba się tu przesiądę na dłużej, idzie tutaj robić grupy tak jak na Facebooku?

@kvczi Na chwilę obecną nie, ale możesz to zrobić wymyślając jakiś kosmiczny i udostępnić go zainteresowanym. Miejmy nadzieję, że niedługo się pojawi.

@radzio1993 dzięki za odpowiedź, serwis się fajnie zapowiada i mam nadzieję, że Mastodont będzie odpowiednikiem Facebooka ze względu na wolność słowa :D

@kvczi Bardziej bym to określił słowem decentralizacja i wolność jako Open Source. Każda instancja rządzi się swoimi prawami. Na chwilę obecną chyba nie ma na tej instancji sprecyzowanych zasad.
Btw. Mastodon a nie Mastodont 😉

Follow

@radzio1993 @kvczi ogólnie zasady to zgoda z polskim prawem i ogólnie pojętymi zasadami współżycia społecznego. Tylko muszę to mocno sprecyzować zanim zostanie to oficjalnie ogłoszone, żeby nie było niedomówień. :)

· · Web · 0 · 1 · 1

@xaphanpl Tylko nie przesadź, żeby userzy nie uciekli do innych instancji 😉

@radzio1993 w razie "w" zawsze jestem otwarty do dyskusji. Chodzi mi tylko o to żeby mnie nikt nie ciągnął do sądu, ani nie pisali o instancji w wyborczej że nie widzimy problemu w profilach typu "Jan Paweł jebał małe dzieci".

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!