Problemy z zamulaniem 101010 powinny ustąpić. :) Brakowało RAMu i serwer się dusił.

@xaphanpl Zrób jakiś alternatywny kanał informujący o problemach, np. na Twitterze, albo fanpage na Facebooku. Jeśli już coś takiego jest to zapodaj linka.

Follow

@radzio1993 będzie coś w stylu status.101010.pl na innym serwerze. Może i automatyczna kopia na Twitterze. Nie chcę tworzyć statusu na czymś co się kłóci z ideą decentralizacji sieci, więc główny rdzeń musi być gdzie indziej niż popularne społecznościówki.

· · Web · 0 · 1 · 0

@xaphanpl Właśnie o czymś takim myślałem. Ważne, aby gdzieś była możliwość zobaczenia informacji o planowanym maintenance lub nieplanowanym tymczasowym down.

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!