Follow

2 refleksje:
1) Ciekawie się bawią górnicy
2) Ciekawych czasów dożyłem: Spojrzenie na kobietę może skończyć się oskarżeniem o gwałt, ale uderzanie penisem kogoś po twarzy nie jest nacechowane podtekstem seksualnym...
Ktoś mi to wytłumaczy logicznie?

katowice.wyborcza.pl/katowice/

· · Web · 4 · 0 · 1

@xaphanpl Jakiś przewrażliwiony ten typ co poszedł z tym do sądu. Zamiast w ramach odwetu zaplanować akcję od przysłowiowego "tylca", to z tym do sądu poszedł 😄 Paradoksalnie więcej by zyskał na tych infantylnych zabawach i mniej czasu stracił.

@xaphanpl *oskarżyć* może każdy o wszystko (nawet bezpodstawnie).
Oskarżyć mogę Ciebie o bycie reptalionem.
Kwestia czy ktoś został *skazany* za spojrzenie.
Nawet korporacje oskarżają się jak wiedzą, że nie mają racji, ale chcą zDoSować konkurenta kosztownym pozwem.

A uderzanie penisem po twarzy nie jest seksualne jeżeli ten górnik robił to w innym celu niż seksualny.

To już sąd musi ocenić, np czy atakujący był twardy, zrobił się twardy i się przy okazji masturbował czy raczej miało to cel poniżenia, wyśmiania.

@xaphanpl czy możesz jakiegoś screena wstawić? nie wchodzę na wybiórczą ani onety tvny...

Ale między wejściem na Wyborczą a prośbą o skrin z Wyborczej nie ma zbyt dużej różnicy.

@mkljczk interesuje mnie treść w/w artykułu a nie nabijanie kliknięć wybiórczej

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!