Follow

Mamy kartę "Odkrywaj --> Posty" oraz "Odkrywaj --> Aktualności" i teraz pytanie: Jesteśmy polską instancją i powinny być widoczne tylko treści polskie czy wszystkie, jakie istnieją?

· · Web · 5 · 1 · 0

@xaphanpl Why not both? Czyli - osobno "tylko polskie" oraz obok "wszystkie" :D Tyle, że pewnie tak się nie da.

@xaphanpl a na jakiej podstawie rozpoznawany byłby język?

@xaphanpl Na 101010 w sumie w zakładce Odkrywaj bym był za polskimi. Mam już na tyle sporo obserwowanych, że już zagraniczne Fedi mam obcykane 😆

@xaphanpl Tylko polskie, i w Gloebalne też powinny być tylko polskie.
Opcja przełączenia na wszystkie, jak ktoś chce. Albo niech idzie na zagraniczną instancję.

@xaphanpl no i się rozczygło, głosowałem inaczej, ale większość (co za i...ci) zdecydowała inaczej 😂😂😂

P.S. nie bierzcie tego na poważnie

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!