Follow

No to wybiło nam.
Istniejemy już 4 lata. 😊

@xaphanpl super sprawa, najciekawsza społeczność do jakiej trafiłem w ostatnich latach :)

@xaphanpl jakie koszty hostingu przez ten czas? jakiś mały bilans ?
jaki uptime przez te 4 lata lub ostatni rok?

@barszczyk A żeby to ktoś liczył.
Koszty ok 1500zł, a uptime 99,95% :) 15 minut przerwy było jedynie przez ostatni rok.

@xaphanpl a jakieś inne staty?
users active?
users total?
new users 2021/ monthly?
najpopularniejsze tagi?
najaktywniejsi userzy?

da się to jakoś hurtowo wrzucić?

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!