@xaphanpl FB to już jest przeżytek.
Teraz będzie królował Mastodon.

@europolitan napisali coś co wiadomo od dawna. Niestety FB, apple, google itp śledzą każdy nasz ruch nawet jak nie jesteśmy do ich usług zalogowani. A czy fb jest przeżytkiem, niestety nie tak samo jak windows na pc. Ludzie ewentualnie zamienią go na coś równie kiepskiego typu tiktok itp. Pamiętaj  że zły pieniądz zawsze wyprze ten dobry.

@sp6ina To wiadomo, ale jednak Mastodon się okazuje lepszy niż FB.

@europolitan mastodon to taki twitter wolny i coraz lepszy. Ludziom facebooka nie zastąpi niestety. W sumie jak by każdy z fb przeniósł się na mastodona to uwierz mi że syf by był tu nieprzeciętny. :) Nie zmienia to faktu że chciałbym by ludzie z twittera przenieśli się na hubzille lub właśnie mastodona.
Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!