Ja rozumiem wolność słowa, jestem za, ale czy administracja mogłaby coś zrobić, by na głównej linii nie pojawiała się regularnie pedofilia?

Follow

@rdarmila zgłaszaj posty które widzisz. Wtedy dostajemy automatycznie powiadomienia i od ręki będziemy rozdawać bany.

· · Web · 2 · 0 · 0

@xaphanpl @rdarmila sa takie serwery, z których zbanowanie mediów to pierwsze co należy zrobić po odpaleniu instancji

@mkljczk @xaphanpl A masz może listę takich serwerów? Zachowałbym sobie ku pamięci, gdyby ktoś kiedyś stawiał instancję..

@rdarmila @xaphanpl Są prowadzone listy serwerów które na taki content pozwalają, tylko jeszcze można np. odróżnić prawdziwe treści pedofilskie od rysunków, których autorzy przedstawiają te postaci jako mające kilka tysięcy lat, ludzie różnie do tego podchodzą (no ale najważniejsze co mówi prawo). Na liście widziałem serwery, których nie kojarzyłem z pozwolenia na takie treści, więc jeszcze kwestia czy oznacza to przyzwolenie, czy nieaktywną moderację. https://pedoblock.ignorelist.com/

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!