Follow

Ktoś wspomoże admina? Bo się rozjechałem z wypłatą 😒

· · Web · 1 · 0 · 0

@robert_wolniak konto mi się wyzerowało 5 dni za wcześnie…
Choć nie ukrywam że i tak jest dobrze, bo to będzie pierwsza wypłata w tym roku…
(Od grudnia do końca maja siedziałem na dupie w chacie. Od 1 czerwca mam nową robotę)

@xaphanpl To pogratulować! :) Ja też załapałem się do drugiego etapu rekrutacji więc może i mnie się poszczęści.

Tak czy siak: najważniejsze pytanie czy 101010 nie padnie przez Twoje... chwilowe problemy z kasą?

Nie pozostaje nic innego jak czekać na Matki Boskiej Pieniężnej :D

@xaphanpl Uff... to dobrze :D To najważniejsze :D

To mówisz, że przez pięć dni zapinanie pasa i jedzenie samych kanapek z chlebem posmarowanych nożem? :D

@xaphanpl @robert_wolniak
jakby były jakieś problemy to jako Fundacja służmy hostingiem w naszej serwerowni w Krakowie :)

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!