Follow

Raport z objawów poszczepiennych Oplem Zenka (AstraZeneca): chyba przeszedłem to wyjątkowo dobrze, jedyne co to późnym wieczorem w dniu szczepienia ekstremalnie mnie trzepało zimno. Następnego dnia już tylko minimalne uczucie napuchniętej głowy. Gorączka w żadnym momencie nie przekroczyła 37,4C (mierzone na skroni, więc najcieplejsze miejsce).

· · Web · 2 · 0 · 1

@xaphanpl To szaleństwo dyskusji zawsze ma dwie strony - jak jest gorączka to źle bo jest, a jak nie ma to też źle bo system odpornościowy za słabo zareagował. ;-) Nikt nie myśli, że jeszcze kilka miesięcy nie było pewności, że szczepionki w ogóle tak szybko będą.

Ja też zapisałem się na Astrę za tydzień.

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!