Tak siedząc z nudów na Badoo, Tinderze, Facebook Randki zauważyłem jedną smutną rzecz: Jak szybko te aplikacje przyzwyczajają do skreślania ludzi z błahych powodów...
Przykre to.

@xaphanpl Niby racja. Z drugiej strony jest to tylko narzędzie o jakiejś konstrukcji. Jeżeli wolisz inne, np. klasyczne portale randkowe, gdzie wpisujesz znacznie więcej cech "poza wyglądowych", to przecież istnieją.

Follow

@JaroslawSadowski No Badoo jest takie. I tą skreślam bo nie lubię hip-hopu, tą bo zbyt aktywna, ta lubi konie a mam złe wspomnienia z właścicielkami koni i tak leci...

· · Web · 1 · 0 · 0

@xaphanpl Czuję o co Ci chodzi. To nieprzyjemne uczucie w środku, bo prawdopodobnie inaczej byliśmy wszyscy wychowani. Natomiast pod względem wydajnościowym (abstrahując od odarcia z mniej przyziemnych spraw) jest to ciekawe rozwiązanie

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!