Follow

Jak by ktoś chciał wspomóc admina to przypominam o opcji dotacji przez PayPal: paypal.me/xaphanpl

· · Web · 5 · 7 · 4

@xaphanpl nie mam i nie zamierzam zakładać konta na PayPalu

@xaphanpl daj portfel Bitcoin. Bd mial wiecej z checia przeleje. Paypal nie wchodzi w gre

@xaphanpl
Gadaj z adam lub johncdvorak na naszej instancji wazne szyszki maja popularny podcast ale szukaja drogi monetyzacji fedi co najmniej by pokryc koszty.

Jeszcze admin gitmo.life user defango na niej.

Jeszcze jest dave u nas ktory z
martin na podcastindex.social pracuja nad ogolnym mechanizmem monetyzacji podcastow i moze autirzy takich moga cos odpaluc adminowi swojej instancji.

Generalnie duzo z tego obraca sie wokol crypto.

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!