Follow

Poszło. Jesteśmy aktualni i bezpieczni. :)

· · Web · 3 · 0 · 2

@michal Teraz zajrzałem w changelog Tuskyego:
"You can now bookmark statuses & list your bookmarks in Tusky. This requires Mastodon 3.1 or compatible server software to work." 😅
My mieliśmy 3.0.1

@xaphanpl Jesteśmy aktualni ale jedynie coś pole "Szukaj" zgłasza błąd internal 500 . Czy tylko u mnie tak?

@xaphanpl @sebsk @sp6ina Ja dalej obserwuję ten problem. Jest jakiś przewidywany czas naprawy?

@albeert @xaphanpl @sebsk niestety problem cały czas wystepuje i nie da się wyszukać kogoś z innej instacji.

@linuxpoludzku @xaphanpl zależy od liczby użytkowników i przede wszystkim liczby użytkowników z innych serwerów o których wie serwer

@linuxpoludzku @xaphanpl siedze na dystrybucji ubuntu od xx lat jest jakas szansa uchronić się przed tym. Czy pozostaje tylko zmiana na inna dystrybucje linuxa?

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!