Z kronikarskiego obowiązku: Wszystkie usługi powinny już działać poprawnie (101010, relay, XMPP). Nocna "awaria" to spontaniczne (dziś kończy się wynajem u poprzedniego dostawcy) przeniesienie do innej serwerowni spowodowane kosztami. Przy instancji zajmującej 150GB miejsca na dysku VPSy praktycznie odpadają i zostawały tylko serwery dedykowane, a to są dość spore koszta w Polsce. Ostatnio stwierdziłem że wydawanie ~300zł/m-c na "zabawkę" internetową to trochę przesada i znalazłem inną serwerownię która daje to co potrzebuję i bierze tylko 17€/m-c. Drobnym minusem jest to że nie nadajemy już z naszej Warszawy, a z Norymbergi.

@xaphanpl fajnie, a z aktualizacją jak tam? mówiłeś o jakichś testach ale ucichło to

Follow

@Jeder bardzo prawdopodobne że jeszcze w tym tygodniu.

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!