Follow

Strona statusu usług wróciła do żywych. :)
status.101010.pl/

· · Web · 1 · 1 · 1

@xaphanpl
A komuś poza adminami to do czegoś potrzebne wgl?

@barszczyk jak jebnie to możesz wejść, sprawdzić czy to coś globalnego czy tylko u Ciebie i jeśli globalnie to może być informacja kiedy prawdopodobnie uda się przywrócić działanie.

@xaphanpl
A jebło kiedykolwiek ? Ktoś robi ataki ddos lub inne na mastodona??

@barszczyk Nikt nie musi robić ataków. Admin debil wystarczy. 😂
A tak serio to tylko technika. Ostatnio co była przerwa 23 minuty to maszyna nie wstała po restarcie i musiała interweniować ekipa w serwerowni (też dostają powiadomienie jeśli maszyna kompletnie przestanie odpowiadać).

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!