@xaphanpl mam wrażenie, że z LGBT zrobiono świetny temat zastępczy. Wczoraj miałem okazję obejrzeć wiadomości TVP (ogólnie niewiele tv oglądam) i bardzo aktywnie poruszali ten temat. Po części środowisko LGBT jest samo sobie winne. Chcą robić wokół siebie szum, więc mówi się o nich dużo i niekoniecznie dobrze.

@pavel @xaphanpl dokładnie tak jest. ale niektórzy „patrioci” sprawiają, że „marsze równości” i podobne twory zaczną mieć sens i potrzebę istnienia

@m4sk1n ci "patrioci" nie potrafią zrozumieć, że homoseksualizm istniał i istnieć będzie a wszelkie marsze, zastraszanie czy obostrzenia prawne tego nie zmienią. Ludzie tak mają, że pewien odsetek preferuje swoją płeć i tyle. Z kolei "marsze równości" zaostrzają konflikt, gdyż medialnie wprowadzają mniejszość seksualną do głównego nurtu, co jest dla wielu nie do przetrawienia. Temat został niepotrzebnie rozdmuchany a środowisko LGBT płynnie przeszło od walki o swoje prawa do systematycznego organizowania ulicznego cyrku. Przy okazji obrywa się postulatowi wprowadzenia związków partnerskich, gdyż to hasło jest identyfikowane z homoseksualizmem, choć na takim rozwiązaniu zyskają również nieformalne związki heteroseksualne.

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!