Follow

Wszystkie obietnice spełnione. :) Mamy aktualnie wszystkie aktualizacje + akceptujemy formatowanie tekstu z innych instancji. (może @m4sk1n zaprezentujesz 😉 )
Aktualnie nasz edytor postów nie ma takiej opcji, ale nigdy nic nie wiadomo... 😉

Oczywiście jeśli ktoś nie życzy sobie takowej funkcjonalności to nie zmuszam. Można ją wyłączyć w ustawieniach: 101010.pl/settings/preferences 🙂

Show thread

@xaphanpl Gargamel postanowił jednak zaimplementować formatowanie po swojemu, więc niedługo pewnie będzie taka funkcja w edytorze, ale tylko dla pogrubienia i kursywy…

Funkcje takie jak:

listy
różne rozmiary nagłówków
yyy, reszta

się pewnie nie pojawią

Dziwne, napisał na początku

I really don’t think we should do this.

@xaphanpl Jeszcze przy okazji, proszę poprawić adres z którego dochodzą maile od 101010.pl, noreply, nie noreplay ;)

@m4sk1n no proszę, jaka piękna literówka. :D
Prawie rok się ukrywała.

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!